2,567 wyników dla: gmina w lokalizacji ojrzeã

Wyszukaj frazę gmina ojrzeã

Urząd Miasta Jelenia

... się na piesze wędrówki, bądź spróbować jazdy konnej, czy gry w golfa. Tereny sprzyjają również rekreacyjnej jeździe na rowerze. Na obszarze gminy znajduje się wiele szlaków turystycznych, w większości prowadzących do: Karkonoskiego Parku Narodowego, Rudawskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, Serdecznie zachęcamy ...

Urząd Miejski w Świeciu

... a także zaplecze rekreacyjne i sportowe. Wybudowaliśmy halę widowiskową i stadion. Nasze miasto jest również ośrodkiem wypoczynkowym - w niedalekim oddaleniu leży jezioro Deczno. W Świeciu silną pozycję ma przemysł spożywczy, chemiczny oraz materiałów budowlanych. Burmistrzem Rady Gminy jest Tadeusz Pogoda, zaś Przewodniczącym Rady Miejskiej Jerzy ...
Śr. 07:30-15:30

Urząd Miejski

Położenie miasta w czystym ekologicznie i pełnym atrakcji turystycznych regionie oraz bogata infrastruktura czynią Białystok i jego otoczenie miejscem atrakcyjnym do życia, wypoczynku i rozwoju turystyki. Będąc w mieście, warto podążyć istniejącymi szlakami, wśród których na uwagę zasługują: Szlak rodu Branickich, Szlak białostockich fabrykantów, ...
Śr. 07:30-15:30

Urząd Gminy

... mieszkańcom dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnej. W naszym urzędzie możecie Państwo załatwić różnego typu sprawy formalne, dotyczące zagospodarowania przestrzennego, podziału nieruchomości czy ich rozgraniczenia. Przyjmujemy wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy. Wydajemy również decyzje środowiskowe, dbając przy tym ...
Śr. 07:30-15:30

Urząd Miejski

Od północy Police graniczą z gminą Nowe Warpno, od południa ze Szczecinem i Dobrą Szczecińską, od wschodu z gminą Goleniów, a od zachodu sąsiadami gminy są Niemcy. Pisana historia Polic sięga XIII wieku, ale prapoliczanie na tym terenie osiedlali się już w epoce późnego paleolitu. Police należą do wiodących pod względem ...
Śr. 07:00-15:00

Urząd Miasta i Gminy

Zapraszamy do naszego urzędu miasta i gminy. Znajdują się tu liczne biura, gdzie można załatwić wiele spraw związanych np. z podatkami czy opłatami lokalnymi. Są tu m.in. biuro radców prawnych, biuro rady miejskiej, a także biuro obsługi interesanta. Burmistrz zaprasza interesantów w sprawach skarg i wniosków. W mieście działa ...

Urząd Miejski

Brzozów jest ośrodkiem lokalnego życia społecznego i gospodarczego. Znajduje się tu siedziba władz gminy i powiatu. Mocnym punktem gminy jest kultura, zwłaszcza folklor. Władze samorządowe dbają o porządek i zrównoważony rozwój gminy. Gmina współpracuje z miastem partnerskim Moldava nad Bodvou na Słowacji oraz miastem Sambor ...
Śr. 07:30-15:30

Urząd Gminy w Pawonkowie

Siedziba Urzędu Gminy mieści się w Pawonkowie, w powiecie lublinieckim, w województwie śląskim. Urząd funkcjonuje od 1975 roku. Gwarantujemy profesjonalne usługi i krótki czas realizacji.
Śr. 08:00-16:00

Urząd Gminy

Gmina ma do zaoferowania wiele atrakcji. W Centrum Kultury i Promocji Gminy działa Stowarzyszenie Nowoczesna Gospodyni. Było ono wielokrotnie nagradzane na różnego rodzaju festiwalach i konkursach lokalnych. Gmina może się poszczycić Ludowym Klubem Sportowym "Nadwiślanka", który przy współpracy z władzami organizuje wydarzenia ...
Śr. 09:00-17:00

Urząd Gminy Śniadowo

Gminie , jako podstawowej jednostce samorządu terytorialnego, ustawodawca powierzył pieczę nad realizowaniem zadań publicznych. Nad prawidłowym działaniem czuwa nasz urząd gminy, kierowany przez wójta. Wśród zadań którymi się zajmujemy można wyróżnić dbanie o gminną infrastrukturę drogową, wodociągową, elektryczną i cieplną ...
Śr. 08:00-16:00

Urząd Miejski w Toszku

Urząd Miejski Toszek Nr do sekretarza: tel.: 32 237-80-22 Do Państwa dyspozycji w Urzędzie Miejskim w Toszku są następujące osoby: Burmistrz Toszka - Grzegorz Kupczyk tel.: 32 233-42-17 Pokój nr 18 Zastępca Burmistrza Toszka - Zdzisława Mrózek tel.: 32 233-42-17 Pokój nr 20 Sekretarz Gminy - Dominika Gmińska tel.: 32 237-80-22 ...

Urząd Gminy

Nasza gmina znajduje się na obrzeżu województwa kujawsko-pomorskiego, na styku Kujaw, Pałuk i Wielkopolski. Jednymi z naszych największych atrakcji są liczne jeziora oraz lasy. Przebiega tu także jedna z głównych dróg, a mianowicie krajowa 5. Najstarsza wzmianka o Rogowie datowana jest na 1311 rok. Przez naszą gminę płynie rzeka ...
Śr. 07:15-15:15

Urząd Gminy

Jako największa gmina powiatu wrocławskiego liczymy 21,227 mieszkańców na powierzchni 212,8 km w 41 sołectwach. Naszą gminą partnerską jest Velen. Posiadamy liczne nagrody oraz tytuły: Gmina Fair Play, Teraz Polska, Liderzy Innowacji - Innowacyjna Gmina, Dolnośląski Klucz Sukcesu, Dolnośląski Gryf, Złota i Srebrna Setka Samorządów ...
Śr. 08:30-16:30

Urząd Miejski w Błoniu

... Oświaty, Kultury i Sportu Straż Miejska Radca Prawny Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Kasa /ul. Nowakowskiego 10/ nr rachunku: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461 PKO BP S.A. V O/Warszawa Gmina Błonie : NIP: 118-17-88-623 REGON: 013271230 Centrala (kier: 22) 725-44-65, 725-34-74, 725-32-29, 725-30-04, 725-30-06 Sekretariat: bezp. 725-45-55 ...
Śr. 08:00-16:00

Urząd Gminy

... podatków, np. od nieruchomości. Przyjmujemy także wnioski o dotacje z Unii Europejskiej . W naszej strukturze działa referat dowodów osobistych, zajmujący się przyjmowaniem wniosków i wydawaniem dokumentów. Rada Gminy powołuje placówki oświatowe jako jednostki organizacyjne. Priorytetem jest dla nas Państwa zadowolenie z jakości ...
Śr. 07:30-15:30

Urząd Gminy Wielka Wieś

Najważniejsze informacje - Urząd Gminy Wielka Wieś Wójt Gminy mgr Tadeusz Wójtowicz Zastępca Wójta mgr Krzysztof Wołos Zadania własne Gminy zgodnie z ustawą o Samorządzie Gminnym obejmują w szczególności sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg ...
Szyce, Plac Wspólnoty 1
Śr. 07:30-15:30

Urząd Miejski

Specjalizujemy się w załatwianiu spraw administracyjno-urzędowych. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, składającą się ze specjalistów w wielu dziedzinach. Powierzone im zadania wykonują sprawnie oraz terminowo. Zawsze są do Państwa dyspozycji i służą fachową pomocą. Do grona naszych klientów należą nie tylko osoby fizyczne, ale również prawne. ...
Śr. 07:15-15:15

Urząd Gminy

Jesteśmy urzędem, którego priorytetem jest zadowolenie mieszkańców i zapewnienie im najwyższych standardów życia. Nieustannie działamy na rzecz rozwoju naszej gminy, która ma charakter rolniczy. Jesteśmy zlokalizowani w bliskiej odległości od wielkomiejskich ośrodków-przemysłowych i regionalnych. Stawiamy na rozwój gminy-stale ...
Śr. 07:30-15:30

Urząd Miejski

... :30 (przerwa 10:30-11:00) Wpłat można dokonywać nieodpłatnie w Banku Pekao S. A. O/Kozienice, ul. Batalionów Chłopskich 32/34 w godzinach pracy banku. Godziny przyjęć interesantów: Burmistrz Gminy Kozienice: Poniedziałek – 13:00-17:00 Środa – 13:00-16:00 Zastępca Burmistrz Gminy Kozienice ds. Społecznych: Poniedziałek – 13:00-17:00 ...
Śr. 07:30-15:30

Urząd Gminy Głuchów

Urząd zajmuje się przede wszystkim bieżącym administrowaniem mieniem komunalnym gminy, w tym zasobami mieszkaniowymi. Ponadto, pomagając włodarzowi gminy, zabezpiecza zlecone zadania z zakresu oświaty, gospodarki, pomocy społecznej, infrastruktury oraz gospodarki odpadami. Poprzez osobę skarbnika kontroluje wykonywanie gminnego ...
Śr. 07:30-15:30

Urząd Gminy Koźminek

W naszej miejscowości znajduje się Urząd Gminy. Burmistrzem jest tutaj Andrzej Czesław Miklas. Do jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego należy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Dom Kultury. Dyrektorem tego ostatniego jest Natalia Sobczak. Na terenie gminy znajduje ...
Śr. 07:00-15:00

Urząd Gminy

Zadania własne gminy zgodnie z ustawą o Samorządzie Gminnym obejmują w szczególności sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania ...
Śr. 07:00-15:00

Urząd Gminy w Kodrębie

W naszym urzędzie załatwią Państwo wszystkie formalności. Wydajemy akty narodzin, małżeństwa, zgonów, a także dowody osobiste. Dodatkowo zajmujemy się wydawaniem zezwoleń, meldunków i decyzji. Cały obszar gminy spełnia wymogi, które stawia się potencjalnym terenom rekreacyjnym. Do nich szczególnie należy zaliczyć tereny znajdujące ...

Urząd Gminy

Czudec jest głównym ośrodkiem gospodarczym i administracyjnym całej gminy, która została utworzona w 1973 roku. Obszar gminy charakteryzuje się wieloma walorami turystycznymi - przede wszystkim głównym atutem jest górskie ukształtowanie terenu. Znajduje się tu bardzo dużo kompleksów leśnych, w których występuje wiele gatunków ...
Śr. 07:00-15:00

Urząd Gminy

Obecnie władzę w gminie sprawują Bogdan Kaczmarek - wójt, Aneta Michniewska - sekretarz i Jadwiga Kaczmarek - skarbnik. Pod opieką gminy są następujące jednostki organizacyjne: Zespół Szkół w Żelechlinku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechlinku, Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechlinku i Gminny Dom Kultury w Żelechlinku ...
Śr. 07:30-15:30