Materiał Partnera

Wycena nieruchomości – kiedy i w jaki sposób należy ją wykonać?

Wycena nieruchomości – kiedy i w jaki sposób należy ją wykonać?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, której uprawnienia zawodowe obejmują szacowanie nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. Wykonane przez niego operaty szacunkowe wykorzystywane są przede wszystkim na gruncie transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, ale zakres ich zastosowań jest znacznie szerszy. Przeczytaj artykuł i poznaj cele oraz metody dokonywania wyceny nieruchomości.

Główne cele wyceny nieruchomości

Sporządzenie wyceny nieruchomości zawsze zlecane jest w konkretnym celu. Od niego natomiast zależy zakres wyceny, rodzaj określonej przez rzeczoznawcę wartości, a także podejście, metoda i ewentualnie technika wyceny – te wskazywane są na podstawie odpowiednich przepisów prawa i standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

Wskazać możemy trzy rodzaje wartości nieruchomości. Wartość rynkowa to najbardziej prawdopodobna cena możliwa do uzyskania na rynku przy zachowaniu wszystkich zasad obrotu nieruchomościami. Wartość odtworzeniowa znajduje zastosowanie w przypadku nieruchomości, które ze względu na obecne użytkowanie czy przeznaczenie nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego oraz jeżeli wymagają tego przepisy szczegółowe. Ostatni rodzaj, wartość katastralna, ustalana jest na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości na obszarze danej gminy.

Zauważmy też, że pod pojęciem wyceny nieruchomości, jaką zajmują się firmy takie jak kancelaria Expert Marek&Adrian Górniak, mieszczą się nie tylko wyceny domów jednorodzinnych. W zakresie kompetencji rzeczoznawcy leżą też wycena działki, mieszkania czy budynku komercyjnego, lokalu użytkowego nieruchomości rolnej, zabytkowej czy rekreacyjnej. Główne cele wyceny nieruchomości obejmują:

 • sprzedaż lub zakup nieruchomości prywatnych;
 • zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy;
 • oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste;
 • aktualizację opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu;
 • zwrot wywłaszczonej nieruchomości;
 • ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej;
 • odszkodowanie za działki wydzielone pod nowe drogi;
 • ustalenie podatku od spadku od darowizny.

To tylko niektóre z długiej listy zastosowań wyceny nieruchomości. Jej wynikiem jest zawsze natomiast określenie wartości – rodzaju wskazanego wcześniej na podstawie celu wyceny.

Przebieg procesu wyceny nieruchomości

Operat szacunkowy to dokument urzędowy, który stanowi opinię autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości. Może być sporządzany wyłącznie w postaci pisemnej. Rzeczoznawca majątkowy zawiera w operacie szacunkowym sposób dokonania wyceny nieruchomości, a w tym:

 • określenie nieruchomości i zakresu nieruchomości;
 • określenie celu wyceny;
 • podstawę formalną wyceny i źródła danych o nieruchomości;
 • ustalenie daty określenia wartości nieruchomości;
 • opis stanu nieruchomości;
 • wskazanie przeznaczenia nieruchomości;
 • wskazanie rodzaju wartości, podejścia, metody i techniki szacowania;
 • analizę rynku nieruchomości;
 • wynik wyceny z przedstawieniem obliczeń wartości nieruchomości.

Względem opracowanego już operatu szacunkowego rzeczoznawca dokonać aktualizacji, opiniowania lub oceny prawidłowości wycen.

Opracowanie:
Dąbrowa Górnicza, Gałczyńskiego 9
tel. 601 432 355
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz