Materiał Partnera

Usługi księgowo-rachunkowe dla spółdzielni mieszkaniowych

Usługi księgowo-rachunkowe dla spółdzielni mieszkaniowych

Na terenie Polski działa kilka tysięcy spółdzielni mieszkaniowych. To one zrzeszają mieszkańców osiedli różnego typu – czy to składających się z kamienic, czy też bloków lub apartamentowców – zapewniając im pełną obsługę, między innymi dostarczanie energii. Zarządy spółdzielni mieszkaniowych są zatem zobowiązane do prowadzenia księgowości i rachunkowości w celu uwzględniania wszystkich przychodów. Coraz częściej wykorzystują one profesjonalną wiedzę i umiejętności biur rachunkowych.

Wybór odpowiedniego biura rachunkowego

Współpraca na linii spółdzielnia mieszkaniowa a biuro rachunkowe może być owocna tylko wtedy, kiedy podmiot zewnętrzny wyspecjalizowany w rachunkowości i księgowość oferuje szeroki zakres usług. Powinny one obejmować: obsługę księgowo-rachunkową, obsługę płacowo-kadrową, a także doradztwo podatkowe. Pomimo iż współpraca spółdzielni mieszkaniowej z biurem rachunkowym będzie opierała się głównie na prowadzeniu przez nie ewidencji podatkowej, a także na obsłudze bieżących spraw księgowych, to weryfikacja wiarygodności danego zleceniobiorcy powinna polegać na określeniu szerokości jego kompetencji – szeroka oferta sygnalizuje duże doświadczenie oraz wiedzę. Wyróżniającym się podmiotem na rynku outsourcingu rachunkowości jest biuro rachunkowe Liwan, które współpracuje z wieloma klientami indywidualnymi, a także biznesowymi (obsługuje małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, a także właśnie spółdzielnie mieszkaniowe).

Pełna księgowość dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Pomimo iż nie ma restrykcyjnego unormowania sposobu doboru formy prowadzenia księgowości przez zarządy wspólnot mieszkaniowych, to najczęściej biura rachunkowe rozliczają ich obrót gospodarczy na podstawie ksiąg rachunkowych (takich jak np. księgi przychodów i rozchodów), a także sprawozdań finansowych. Z kolei takie zrzeszone podmioty mieszkaniowe jak spółdzielnie są obligatoryjnie objęte przepisami ustawy o rachunkowości. Ich zarządy bardzo często dobrowolnie wdrażają tak zwaną pełną księgowość, która w przypadku innych podmiotów gospodarczych jest wymagana obowiązkowo tylko w przypadku przekroczenia limitu uzyskania w roku obrotowym przychodu netto co najmniej równowartości 2 milionów euro w polskiej walucie.

Księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe

Jeśli dana spółdzielnia mieszkaniowa wybierze formę ewidencji podatkowej jaką są księgi rachunkowe pełnej księgowości, będzie zobowiązana do prowadzenia księgi głównej, księgi pomocniczej, wykazu składników aktywów i pasywów, a także zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych. To dlatego coraz więcej spółdzielni korzysta z usług rachunkowych profesjonalnych biur. Pozwala to na szybkie, terminowe i zgodne z przepisami księgowanie, a także stałe monitorowanie sytuacji finansowej spółdzielni. Kooperacja z biurem jest również ważna z takich przyczyn jak: mniejsze koszty niż w przypadku budowania własnego działu księgowego, przygotowywanie przez biuro rocznych sprawozdań finansowych, a także możliwość skorzystania z doradztwa podatkowego.

Oceń artykuł (3)
3.7
Komentarze
Dodaj komentarz