Materiał Partnera

Tańszy transport i magazynowanie dzięki europaletom

Tańszy transport i magazynowanie dzięki europaletom

Transport międzynarodowy wiąże się z dużymi kosztami generowanymi zarówno przez środki transportu, jak i system przeładunku czy magazynowanie. Ograniczanie czasu przewozów pozwala na spore oszczędności, dlatego w praktyce powszechnie stosuje się rozwiązanie, jakim są europalety.

Palety – sposób na ujednolicenie transportu

Otwieranie granic państw pozwala na systematyczne rozszerzanie działalności gospodarczej, która umożliwia otwieranie filii poza granicami własnego kraju i docieranie ze swoimi usługami lub produktami do szerokiego grona klientów w całej Europie. Współpraca międzynarodowa wymaga ujednolicenia wielu procesów, które są niezbędnym elementem produkcji i zbytu, a pośrednio także wszechobecnego transportu. Europalety to sposób na dostosowanie ładunków do potrzeb przewozów we wszystkich krajach uczestniczących we wspólnej wymianie towarów i usług. Te powszechnie stosowane dziś środki wsparcia transportu produkowane są zgodnie z ogólnymi europejskimi normami.

Wykonywane z solidnych materiałów są trwałe i mają ustandaryzowane wymiary oraz podstawową formę konstrukcyjną pozwalającą na załadowanie lub wyładowanie przy pomocy typowych wózków widłowych. Z uwagi na rozstaw wideł palety wyposażone są w specjalne szyny, układem dopasowane do wideł wózków, dzięki czemu mogą być podniesione i przeładowane na każdym europejskim przystanku. Ten określony międzynarodowymi przepisami transportowymi i opatrzony certyfikatem standard pozwala na ekonomiczne rozmieszczenie ładunków w każdym dostępnym środku transportu, od platform ciężarówek po wagony pociągów i kontenery. Dzięki swoim wymiarom palety w sposób uporządkowany wypełniają przestrzeń, zapobiegając kosztownemu przewożeniu powietrza.

Szeroko rozumiana oszczędność kosztów

Palety produkowane przez firmę Rolas to szeroki wybór produktów o typowych i nietypowych rozmiarach, a także palety fumigowane, czyli poddawane obróbce fitosanitarnej, palety przemysłowe i jednorazowe, przystosowane do każdego rodzaju produktów i szeroko rozumianego transportu. Ta rozmaitość pozwala na wybranie takiej formy palety, która najlepiej sprawdzi się przy konkretnym asortymencie i w określonej sytuacji. Dostosowanie do ładunku to pierwszy krok w kierunku szeroko pojmowanego oszczędzania. Kolejną zaletą palet wykonywanych z drewna jest możliwość poddawania ich recyklingowi, bowiem skupowane przez firmy specjalizujące się w ich produkcji są naprawiane bądź mielone i przeznaczane do nowej produkcji.

Poza usprawnieniem załadunku i rozładunku, palety gwarantują też wiele innych korzyści wynikających z uporządkowania ładunku, w tym wiele różnych oszczędności na każdym z możliwych frontów, co przekłada się na wymierne korzyści finansowe. Wśród najważniejszych można wymienić wydatne skrócenie czasu załadunku i rozładunku, oszczędność czasu pracy zajmujących się tym robotników, ochronę ładunku przed rozsypaniem i zniszczeniem, automatyzację procesu przeładowywania oraz ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni transportowej i magazynowej. Wykorzystując odpowiednie palety można do minimum skrócić czas przewozów, czas pracy osób uczestniczących w poszczególnych etapach, a także koszty magazynowania.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz