Materiał Partnera

Systemy ochrony przeciwpożarowej w budynkach

Systemy ochrony przeciwpożarowej w budynkach

Każdy zarządca budynków zwłaszcza podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych musi zadbać o wdrożenie sprawnego systemu ochrony przeciwpożarowej, a także odpowiednich procedur minimalizujących ryzyko wystąpienia zagrożenia ogniowego. Istotne jest również poinstruowanie osób stale przebywających na terenie danego miejsca o tym, w jaki sposób należy zachowywać się podczas alarmu.

Elementy systemy przeciwpożarowego w firmach

Na cały system przeciwpożarowy w firmach składa się między innymi odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych, a także sprzętów gaśniczych. Wszystkie gaśnice (proszkowe, śniegowe, pianowe) i hydranty (nadtynkowe i wnękowe), a także panele uruchamiania alarmu muszą spełniać wszystkie, bardzo restrykcyjne normy. Istotne jest również przygotowanie odpowiedniego planu zarządzania ryzykiem, na który składa się między innymi stały monitoring wydajności oraz poprawności działania systemu przeciwpożarowego, a także precyzyjne wyznaczenie sposobów przeprowadzania ewakuacji danego poziomu budynku, jak i jego całości. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego wdrażane w różnych obiektach szczególnie istotne są dla tych o kubaturze netto przekraczającej 1000 m3 – regulowane jest to przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlanych i terenów. Dla wielu podmiotów publicznych i gospodarczych ważne jest zatem podejmowanie stałej współpracy ze specjalistycznymi centrami ochrony przeciwpożarowej – za takie uznaje się renomowaną firmę Medi-Poż. Gwarantuje ona swoim klientom nowoczesny sprzęt gaśniczy, przygotowanie planów ewakuacyjnych, a także przeprowadzenie szkoleń BHP, ppoż., czy pierwszej pomocy przedlekarskiej. Takie podmioty warto zatrudniać również w celu prawidłowego przeprowadzania imprez masowych.

Monitorowanie systemu ppoż.

Samo wdrożenie nowoczesnych sprzętów przeciwpożarowych, a także procedur ewakuacyjnych nie zapewnia pełnej ochrony przeciw zagrożeniom. Niestety wiele pożarów występujących na terenie ośrodków przemysłowych, biur korporacyjnych, czy w obiektach publicznych powodowanych jest przez niefunkcjonujące poprawnie instalacje. Warto zatem z pomocą odpowiedniego centrum ochrony przygotować harmonogram przeglądów sieci teleinformatycznych, wentylacyjnych, gazowych czy grzewczych. Niesamowicie istotne jest również konserwowanie i wymienianie sprzętów gaśniczych. Próby ciśnieniowe węży hydrantów, próby działania alarmów czy sprawność ewakuacyjna, powinny być przeprowadzane przynajmniej raz w roku!

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz