Artykuł sponsorowany

Środki ochrony dróg oddechowych w ofercie firmy Endeco

Środki ochrony dróg oddechowych w ofercie firmy Endeco

Ochrona dróg oddechowych podczas pracy, w codziennym życiu i w sytuacji szczególnego zagrożenia wymaga zastosowania odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej. Maski, półmaski, pochłaniacze oraz filtry to sprzęt BHP, który znajdziesz w ofercie firmy Endeco. Sprawdź, w jaki sposób należy chronić drogi oddechowe w zależności od sytuacji. Dowiedz się więcej o środkach ochrony dróg oddechowych.

Dlaczego należy chronić drogi oddechowe?

Oddychanie to proces niezbędny do życia. Jedynie sprawne płuca i drogi oddechowe są w stanie należycie dotlenić krew, dlatego tak ważna jest ochotna tych organów. Długotrwałe wdychanie szkodliwych substancji może bezpowrotnie uszkodzić te struktury organizmu, prowadzić do poważnych chorób, a nawet śmierci. W ofercie firmy Endeco znajdziesz różnego typu środki ochrony indywidualnej, których zadaniem jest ochrona dróg oddechowych. Ich odpowiedni dobór zależy od rodzaju zagrożenia, czasu jego trwania i natężenia czynników szkodliwych. Stosowanie środków ochrony układu oddechowego podczas pracy bezwzględnie wymagane jest w sytuacji, kiedy:

 • stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu przekracza NDS dla tych substancji,
 • w składzie powietrza jest mniej niż 17% tlenu,
 • temperatura wdychanego powietrza przekracza dopuszczalną normę.

Do najważniejszych formy zabezpieczenia dróg oddechowych zaliczyć można maski i półmaski wyposażone w specjalistyczne filtry, pochłaniacze lub filtropochłaniacze. Sprzęt ochronny może być zarówno jedno- jak i wielorazowy, a także różnić się znacznie, w zależności od rodzaju i natężenia zagrożenia, przed którym chcesz się ochronić.

Metody ochrony dróg oddechowych

Sprzęty BHP mające na celu ochronę dróg oddechowych przed substancjami chemicznymi oraz pyłami zaliczają się do III kategorii wg Dyrektywy 89/686/EWG. Oznacza to, że należą do środków związanych z najwyższym ryzykiem utraty zdrowia. Obowiązująca w naszym kraju norma PN-EN 133 (Sprzęt ochrony układu oddechowego. Podział.) jako zagrożenia opisuje dwa rodzaje  sytuacji:

 • występowanie w powietrzu szkodliwych substancji,
 • niedobór w powietrzu tlenu (poniżej 17%).

W zależności od rodzaju sytuacji stosuje się jedną z dwóch metod ochrony dróg oddechowych - oczyszczanie wdychanego powietrza za pomocą sprzętu oczyszczającego lub dostarczanie powietrza z niezależnego źródła (sprzęt izolujący).

Sprzęt oczyszczający powietrze w ofercie Endeco

Oczyszczanie powietrza ze szkodliwych substancji chemicznych odbywa się poprzez filtry, pochłaniacze lub filtropochłaniacze, będące najważniejszym elementem półmasek, masek, kapturów, hełmów. Szeroki wybór różnego typu sprzętu filtrującego znajdziesz w ofercie Endeco – specjalistycznego sklepu z artykułami BHP oraz producenta filtrów i pochłaniaczy do masek i półmasek. Sprzęt oczyszczający stosowany w sytuacji zanieczyszczenia powietrza składa się z części twarzowej oraz filtra, który oczyszcza wdychane powietrze, natomiast sprzęt filtrująco-pochłaniający jest zazwyczaj kombinacją filtrów i pochłaniaczy -  chroni więc zarówno przed gazami, jak i cząstkami stałymi.

Zgodnie z normą PN-EN 143 filtry dzielą się na 3 klasy ochrony (P1, P2, P3), uwzględniając stopień ich skuteczności. Pochłaniacze klasyfikowane są natomiast na podstawie substancji, przed którymi mają chronić – są to oznaczenia mieszane, zawierające odpowiednią literę (określającą rodzaj substancji) oraz cyfrę, określającą klasę ochrony (1-3).

Jedynie odpowiednio dobrany sprzęt ochrony indywidualnej będzie w pełni skuteczny, dlatego warto decyzję tę skonsultować ze specjalistami, takimi jak firma Endeco. W ich ofercie znajdziesz różnego typu maski, półmaski, pochłaniacze, filtry, a także filtropochłaniacze. Dzięki sprzętom dostępnym w asortymencie tej firmy możesz skutecznie ochronić siebie i swoich pracowników podczas prac takich jak:

 • malowanie farbami wodnymi lub farbami bazującymi na rozpuszczalnikach organicznych w pomieszczeniach otwartych i wentylowanych;
 • malowanie pędzlem i wałkiem;
 • prace z klejami,
 • mycie i odtłuszczanie;
 • rozpylanie pestycydów;
 • mycie wysokociśnieniowe z użyciem środków myjących;
 • spawanie;
 • malowanie i mycie preparatami zawierającymi amoniak;
 • prace przy instalacjach chłodniczych z amoniakiem;
 • prace związane z zastosowaniem kwasów;
 • prace w przemyśle rafineryjnym, chemicznym i w wielu innych niebezpiecznych branżach.
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz