Materiał Partnera

Specyfika pracy biegłego rewidenta

Specyfika pracy biegłego rewidenta

Biegły rewident odgrywa niebagatelną rolę w kontekście weryfikacji sprawozdania finansowego firmy. To jak ogólnie wiadomo z założenia ma być wolne od błędów. Niestety nie zawsze udaje się to osiągnąć. Powodem mogą być zwykłe, ludzkie pomyłki lub celowe działanie. Dlatego ważna jest dodatkowa weryfikacja dokumentów finansowych przez kompetentną osobę. Przyjrzymy się dzisiaj pracy biegłego rewidenta.

Przedmiot działalności

Biegły rewident nazywany jest inaczej audytorem. Zakres jego usług jest bardzo szeroki i obejmuje przede wszystkim badanie oraz przeglądy sprawozdań finansowych. Celem rewidenta jest w tym przypadku sprawdzenie czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zasadami rachunkowości, a także czy w sposób jasny przedstawia sytuację finansową oraz wynik finansowy firmy. Ponadto audytor może badać sprawozdania spółek dotyczące przekształceń, a także asystować przy zakładaniu spółek akcyjnych oraz podwyższaniu kapitału zakładowego. Biegły rewident wykonuje również audyty projektów oraz programów unijnych.

Wiele osób myli pracę biegłego rewidenta z zadaniami księgowego w firmie. Oczywiście biegły rewident ma kompetencje do pracy jako księgowy, to jednak oba te zawody zasadniczo różnią się od siebie. Przede wszystkim biegły rewident może weryfikować pracę księgowego i na tej podstawie wydawać opinię na temat zgodności księgowości danej firmy z rzeczywistością.

Biegły rewident prowadzi także czynności, które dotyczą podatków oraz rachunkowości. Jego zakres usług obejmuje m. in.:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,

  • doradztwo podatkowe,

  • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości w firmie,

  • prowadzenie postępowań upadłościowych i likwidacyjnych,

  • sporządzanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych.

Biegły rewident może zatem pracować również jako główny księgowy, dyrektor finansowy, kontroler finansowy, doradca w kwestiach finansowych, podatkowych oraz inwestycyjnych.

Kompetencje biegłego rewidenta

Każdy audytor musi posiadać uprawnienia do prowadzenia rewizji finansowej. Uprawnienia te są regulowane przez Ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Warto zaznaczyć, że zawód biegłego rewidenta jest zawodem regulowanym. Aby zostać audytorem niezbędne jest wypełnienie ściśle określonych wymogów. Na pierwszym miejscu należy tu wymienić wykształcenie oraz pozytywne zaliczenie egzaminu państwowego. Ponadto biegły rewident powinien posiadać pełnię praw publicznych oraz zdolności do czynności prawnych. Ważna jest także nieposzlakowana opinia oraz niekaralność. Audytorzy zrzeszeni są w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.

Jak skorzystać z usług biegłego rewidenta

Kancelarie biegłych rewidentów można znaleźć praktycznie na terenie całego kraju. Nie ma większego problemu z ich dostępnością. Doskonałym tego przykładem jest Kancelaria AUDYT z Warszawy, prowadzona przez biegłego rewidenta Bogdana Greckiego. Pan Bogdan Grecki posiada niezbędne certyfikaty, które uprawniają go do realizacji usług obejmujących weryfikację sprawozdań finansowych firmy.

Opracowanie:
Warszawa, Międzynarodowa 46 /48 a lok. 68
tel. 605 115 175
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz