Materiał Partnera

Przewożenie ładunków niebezpiecznych

Przewożenie ładunków niebezpiecznych

Transport jest bardzo ważną usługą. Dzięki niemu możliwe jest wysyłanie i odbieranie towarów. Podczas transportu istotne jest jego właściwe zaplanowanie oraz przeprowadzenie. W szczególności ma to ogromne znaczenie w przypadku przewożenia niebezpiecznych ładunków, które mogą spowodować wiele szkód, jeśli ich transport zostanie zorganizowany w niewłaściwy sposób. Jak zatem zadbać o to, aby transport ładunków niebezpiecznych odbył się bez żadnych kłopotów?

Organizacja transportu ładunków niebezpiecznych

W transporcie duże znaczenie ma właściwe zaplanowanie i zorganizowanie przewozu. Szczególnie ważny jest ten aspekt jeśli podejmujemy się transportowania ładunków niebezpiecznych, które dzielą się na ładunki stałe, ciekłe i gazowe. W przypadku takich towarów trzeba zadbać o odpowiednie przygotowanie pojazdu, opakowań i ładunku. Pominięcie jakichkolwiek kwestii może być przyczyną dużych strat i szkód, niekiedy nieodwracalnych.

Przewóz wszelkich środków niebezpiecznych jest możliwy tylko i wyłącznie na odrębnych zasadach, które określone są w prawie, np. międzynarodowa umowa ADR. W celu zwiększenia bezpieczeństwa przewożenia ładunków niebezpiecznych przepisy te są ciągle aktualizowane.

Uczestnicy biorący udział w organizowaniu przewozu, jak i podczas samego transportowania muszą spełnić kilka ważnych obowiązków. Jednym z nich jest zapewnienie jak największego poziomu bezpieczeństwa przewozu. Poza tym duże znaczenie ma odpowiednie dobranie opakowań do charakterystyki przewożonych ładunków. Opakowania te nie mogą ulegać jakimkolwiek uszkodzeniom podczas transportu. Oczywiście jednym z najważniejszych warunków jest to, aby osoba przewożąca towary niebezpieczne miała ukończone szkolenie, które jest udokumentowane pozwoleniem na przewożenie ładunków niebezpiecznych. Ważną kwestią w przypadku przewożenia takich materiałów jest także zadbanie o odpowiednie oznakowanie opakowań. Oznakowania muszą być czytelne i trwałe, ponieważ na nich zawarte są ważne informacje na temat transportowanych ładunków.

Wybór odpowiedniego środka transportu

Ostatnią rzeczą, która ma duży wpływ na powodzenie całej operacji jest wybranie właściwego środka transportu. Firma transportowa Grzegorz Kwiecień Transport międzynarodowy z Sołtykowa w województwie Mazowieckim zawsze wybiera możliwie jak najbezpieczniejszy środek transportu, jednakże jego wybór uzależniony jest od tego, do jakiej grupy numerycznej został zakwalifikowany dane ładunek. Wszelkie produkowane na świecie materiały niebezpieczne dzielone są na 13 klas zagrożeń, a każda klasa posiada własny indywidualny numer. Według ADR towary niebezpieczne dzielone są jako:

 • klasa 1 – materiały i przedmioty wybuchowe,
 • klasa 2 – gazy,
 • klasa 3 – materiały ciekłe zapalne,
 • klasa 4.1 – materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne, materiały wybuchowe stałe odczulone,
 • klasa 4.2 – materiały samozapalne,
 • klasa 4.3 – materiały wytwarzające gazy zapalne po zetknięciu z wodą,
 • klasa 5.1 – materiały utleniające,
 • klasa 5.2 – nadtlenki organiczne,
 • klasa 6.1 – materiały trujące,
 • klasa 6.2 – materiały zakaźne,
 • klasa 7 – materiały promieniotwórcze,
 • klasa 8 – materiały żrące,
 • klasa 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne.
Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz