Materiał Partnera

Ochrona przeciwpożarnicza – zakup odpowiedniego sprzętu

Ochrona przeciwpożarnicza – zakup odpowiedniego sprzętu

Wszystkie budynki użytkowe, czy to należące do podmiotów gospodarczych o usługowym profilu działalności, czy tych produkcyjnych, muszą wdrożyć w swoje struktury odpowiednie strategie ochrony przeciwpożarowej. Podobnie jest z instytucjami publicznymi i obiektami komercyjnymi (urzędy, szkoły, sklepy i centra handlowe). Brak odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego bądź tego bez odpowiedniej certyfikacji może skutkować dużymi karami finansowymi.

Firmy z branży usług i produktów przeciwpożarowych

Warto wiedzieć, że firm z branży usług i produktów przeciwpożarowych jest w Polsce bardzo mało. Rynek jest bowiem bardzo scentralizowany i zmonopolizowany, a jednym z jego liderów jest firma Gasz-Poż, która obsługuje wiele podmiotów gospodarczych w zakresie zapewnienia asortymentu ochrony przeciwpożarowej, wdrażania strategii ochrony budynku, a także przeprowadzania szkoleń pracowniczych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Rynek usług BHP i ochrony obiektów stale się rozszerza, co ma związek z powstawaniem wielu nowych firm czy budynków masowego skupiska ludzi. Wymaga to wykorzystywania najlepszych strategii przeciwpożarowych oraz produktów od certyfikowanych producentów. 

Instrukcja BHP – szkolenia pracowników oraz wdrażanie systemów przeciwpożarowych

Każdy podmiot gospodarczy lub publiczny musi wdrożyć wśród personelu, a także na terenie obiektu prowadzenia działalności odpowiednie strategie przeciwpożarowe. Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach uwzględnia projekt wszystkich instalacji oraz oznaczeń, a także odpowiedni montaż sprzętów przeciwpożarowych, w tym zapewnienie sprawności instalacji w trakcie użytkowania. Dlatego tak ważna jest współpraca z firmami związanymi z branżą BHP. To one pomagają wybrać odpowiedni sprzęt (dobór jest ściśle związany z profilem danego podmiotu), a także zajmują się jego montażem w odpowiednio oznakowanych punktach budynku. Przepisy prawne nakładają na zarządców różnych obiektów nakaz przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Najlepsze firmy z branży ochrony przeciwpożarowej oferują profesjonalną obsługę w zakresie BHP – zorganizują one szkolenia i dostarczą niezbędne instrukcje BHP oraz bezpieczeństwa pożarowego.

Wymagany sprzęt przeciwpożarowy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.) określa, jakie instalacje przeciwpożarowe należy zastosować w budynkach, są nimi:

  • instalacja hydrantowa – armatura przeciwpożarowa, hydranty,
  • stałe urządzenia gaśnicze – gaśnice różnego rodzaju,
  • system sygnalizacji pożarowej – m.in. znaki przeciwpożarowe,
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz