Materiał Partnera

Obowiązek szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

Obowiązek szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

Zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom to nadrzędny obowiązek pracodawcy. W wyniku różnych sytuacji losowych może zajść konieczność udzielenia pomocy przedmedycznej w miejscu pracy. Wiadomo, że to czas odgrywa kluczową rolę w przypadku ratowania życia człowieka. Wszyscy powinni zatem znać zasady udzielania pomocy, by móc bez problemu zareagować w razie wypadku. Czego konkretnie dotyczy obowiązek przeprowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy?

Regulacje prawne i obowiązki pracodawcy

Obowiązek szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ma swoje regulacje prawne w Kodeksie Pracy. Zawarte są one w rozdziale dziesiątym – „Bezpieczeństwo i Higiena pracy”. Na ich podstawie wyodrębnia się obowiązki pracodawcy, a wśród nich: zapewnienie dostępu do środków udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wyznaczenie pracowników do jej udzielenia w przypadku zajścia takiej konieczności i organizację ich przeszkolenia. Na każdej zmianie powinien więc znajdować się przynajmniej jeden pracownik, który posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do udzielania pierwszej pomocy. Zaniechanie tego obowiązku przez pracodawcę grozi karą grzywny (nawet do 30 tysięcy złotych). Konieczne jest powtórzenie szkolenia co 2 lata. Pracodawca podlega kontroli przez różne instytucje, które sprawdzają czy wywiązał się on z tej powinności. Najczęściej o stosowne dokumenty pytają pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy.

Przebieg szkolenia

Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej ma kluczowe znaczenie dla jej zdrowia i życia. Ważne jest zatem to, by szkolenie z tego zakresu było przeprowadzone w sposób profesjonalny i kompleksowy. Nie można szukać oszczędności z tego tytułu, gdyż rola zdobytych umiejętności i ich jakości jest niezwykle znacząca. Przebieg szkolenia powinien zawierać zarówno ćwiczenia teoretyczne, jak i praktyczne – z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy, w tym manekina, na którym można przeprowadzić czynności resuscytacyjne. Naukę układania nieprzytomnej osoby w  pozycji bocznej ustalonej instruktorzy często prezentują angażując do tego zadania uczestników szkolenia. Zakres szkolenia musi obejmować także zasady prawidłowego wezwania pomocy medycznej. Uczestnikom zwraca się uwagę na niebezpieczeństwo podawania poszkodowanemu leków przed przyjazdem lekarza. Wiedza zdobyta na szkoleniu pierwszej pomocy przedmedycznej pozwala uratować życie i zdrowie ofiary wypadku w miejscu pracy.

Każdy pracodawca posiada obowiązek przeprowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy przynajmniej kilku swoim pracownikom. Bhp Pomorskie Sp. z o.o. zajmuje się organizacją szkoleń i merytorycznie przekazuje ich cele ogólne i szczegółowe, które umożliwiają prawidłowe postępowanie w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia pomocy przedmedycznej.
Opracowanie:
Żukowo, Siostry Faustyny 4
tel. 883 011 110
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz