Materiał Partnera

Najpopularniejsze profile szkół policealnych dla dorosłych

Najpopularniejsze profile szkół policealnych dla dorosłych
Szkoły Policealne dla osób dorosłych posiadają bogatą ofertę edukacyjną. Większość placówek uważnie obserwuje rynek, umieszczając wśród swoich propozycji kierunki, na które istnieje lub będzie istniało zapotrzebowanie. Co to za kierunki?


Analiza rynku pracy niezmiennie wskazuje na jedno – potrzeba osób z wykształceniem technicznym. Posiadanie tego typu specjalizacji daje największą szansę zatrudnienia. Wśród szczególnie ,,pożądanych” zawodów znajdziemy m.in. stanowiska technika administracji czy specjalisty w branży IT. Nie może zatem dziwić, że zajęcia przyuczające do tych zawodów stanowią stały element ofert szkół policealnych. Szkolenia na technika administracji i technika informatyka prowadzi m.in. Szkoła Policealna nr 3, działająca w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie. Zobaczmy, czym charakteryzuje się każda z wymienionych wyżej profesji oraz jakie umiejętności powinna nabyć osoba, odbywająca szkolenie.


Technik administracji

Technik administracji to osoba kluczowa i niezastąpiona, która dba o porządek w każdej firmie i instytucji. Odpowiada ona m.in. za interpretowanie i stosowanie przepisów prawa, a także opracowywanie projektów umów, decyzji, regulaminów oraz szeregu innych dokumentów i aktów. Kursant, aspirujący do miana technika administracji, przyswaja na szkoleniach sporo specjalistycznej wiedzy z zakresu posługiwania się wskaźnikami ekonomicznymi, metodami analizy ekonomicznej oraz dokumentacją księgową. Uczy się również pisania – redagowania pism i korespondencji, sporządzania notatek służbowych oraz protokołów.


Nauka jest niełatwa, a praca niezwykle odpowiedzialna. Mimo to, specjalizacja technika administracji daje szerokie możliwości zatrudnienia w instytucjach administracyjnych i gospodarczych, typu urzędy rejonowe, urzędy skarbowe, banki czy firmy ubezpieczeniowe.


Technik informatyk

Branża IT jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się i bijących rekordy popularności na rynku pracy. Wszak cały nasz świat otaczają nowoczesne technologie, wymagające sprawnej obsługi komputera. Możliwości znalezienia pracy w zawodzie informatyka są niezwykle szerokie – zaczynając od przemysłu, poprzez usługi, na handlu kończąc. Dobry technik informatyk może zostać zatrudniony w takich miejscach, jak punkty serwisowe, sklepy i hurtownie komputerowe czy działy informatyczne przedsiębiorstw.


Kursant, przyswajający zawodowe umiejętności z zakresu IT, musi potrafić przygotowywać systemy komputerowe, obsługiwać urządzenia peryferyjne (dysk twardy, płytę główną itd.), monitorować pracę systemów, jak również wykonywać bieżące naprawy PC-tów.


Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie w ramach swojej działalności prowadzi również kwalifikacyjne kursy zawodowe A 25 – wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz