Materiał Partnera

Na czym polega geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Na czym polega geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Każdy z nas prędzej czy później zmuszony będzie do skorzystania z usług geodety. Szczególnie wiedzą to ci, którzy planują lub przeszli już przez budowę własnego domu. Zapoznanie się z wachlarzem usług oferowanych przez geodetów staje się w takich sytuacjach niezbędne. Prócz wykonywania np. pomiarów sytuacyjno‐wysokościowych, fachowcy zajmujący się tą dziedziną angażują się m.in. także w geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Kiedy geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest niezbędna?

Realizując marzenia dotyczące posiadania własnego domu, stajemy niejednokrotnie w obliczu chaosu, o którym nigdy wcześniej byśmy nie pomyśleli. Chcąc ogarnąć cały ten ambaras, zwracamy się o pomoc do fachowców, jak ci z firmy geodezyjnej Geo-Top. PHU A. Bieliński. Ich wkład jest nieoceniony nie tylko na etapie projektowania i powstawania budowli, ale także na końcu realizacji inwestycji – podczas geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokonuje się ją dla domów jednorodzinnych, a także urządzeń podziemnych, takich jak przyłącza gazowe, kanalizacyjne, wodociągowe itp. Jest niezbędna, by oddać je do użytku. Geodeta wykonujący taką inwentaryzację musi posiadać stosowne uprawnienia oraz umiejętności.

Cel i wynik geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Sama inwentaryzacja powykonawcza polega w skrócie na zebraniu informacji dotyczących danego obiektu. Pomiarów dokonuje się przy uwzględnieniu przestrzennego rozmieszczenia wszystkich elementów zagospodarowania nieruchomości. Inwentaryzacja jest konieczna u kresu budowy, lecz firmy geodezyjne dokonują jej także na zgłoszenie inwestora oraz wtedy, gdy projekt budynku zakłada pojawienie się potencjalnych przemieszczeń lub odkształceń. Celem całego procesu jest sporządzenie dokumentacji geodezyjno‐kartograficznej, mającej wykazać, jakie zmiany zaszły na budowie od momentu jej rozpoczęcia do jej zakończenia. Zmiany te naniesione są na mapę zasadniczą. W przypadku przyłączy niezbędne jest jeszcze załączenie informacji co do zgodności instalacji z projektem. Inwentaryzacja powykonawcza umożliwia także utworzenie niezbędnego operatu geodezyjnego, czyli zbioru całej dokumentacji geodezyjnej, która powinna być tworzona na każdym etapie budowy. Prowadzi się ją od najwcześniejszych faz stawiania budynku. Kopie dokumentów trafiają do kierownika budowy oraz do właściciela obiektu, a oryginały do wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. To one są podstawą do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

Opracowanie:
Ciechanów, Krasickiego 24
tel. 502 508 360
Oceń artykuł (1)
5,0
Komentarze
Dodaj komentarz