Materiał Partnera

Które podatki są obowiązkowo płacone przez przedsiębiorcę?

Które podatki są obowiązkowo płacone przez przedsiębiorcę?

Z pewnością wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest bardzo trudną sprawą. Niezbędne jest zapoznanie się ze skomplikowanymi procedurami oraz regularne opłacanie zobowiązań dla Skarbu Państwa i ZUS-u. Wbrew pozorom liczba spoczywających na przedsiębiorcy podatków jest ogromna. Warto wspomnieć, że podatek to nieodpłatne, przymusowe, publicznoprawne i bezzwrotne świadczenie pieniężne.

Zobowiązanie od osiąganych dochodów

Oczywiście na każdym przedsiębiorcy spoczywa obowiązek płacenia podatków od wysokości osiągniętych przychodów. Ich wysokość uzależniona jest głównie od rodzaju prowadzonej działalności, a co za tym idzie wyboru odpowiedniej formy opodatkowania. Specjaliści z firmy Biuro rachunkowe Krystyna Stępień wskazują, że mamy do wyboru cztery różne formy opodatkowania. Największy wpływ na kwotę podatku ma użyta do jego obliczenia stawka podatkowa. Usługi rachunkowe wskazują, że dobrym rozwiązaniem jest ryczałt od przychodów ewidencyjnych. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie, gdyż możemy wybierać również spośród karty podatkowej, podatku liniowego lub opodatkowania na zasadach ogólnych. Obliczanie podatku przy pomocy różnych rodzajów opodatkowania będzie wykazywać inne kwoty. Oczywiście ostateczną decyzję co do wyboru rodzaju opodatkowania podejmuje przedsiębiorca w momencie rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak istnieje możliwość zmiany tej decyzji z początkiem każdego nowego roku podatkowego.

Popularny podatek VAT

Każdy konsument codziennie zmuszony jest do płacenia podatku VAT w momencie robienia zakupów. Ten rodzaj podatku zaliczany jest do zobowiązań obrotowych, a więc dodawany jest na każdym etapie produkcji. Usługi rachunkowe sprawiają, że nie każdy przedsiębiorca zmuszony jest do płacenia tego rodzaju podatku. W przepisach prawa znajduje się szereg czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności, które nie są objęte podatkiem VAT. Taka sytuacja nazywana jest przez usługi rachunkowe zwolnieniem podmiotowym. W momencie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może zadecydować o skorzystaniu z możliwości zwolnienia od płacenia podatku od towarów i usług.
Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz