Materiał Partnera

Kto może dostać dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny?

Kto może dostać dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny?

Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny to niekiedy jedyny sposób, w jaki osoba niepełnosprawna może normalnie funkcjonować. Niestety często jest on też kosztowny i jedynie dofinansowanie ze strony państwa może pozwolić na jego zakup. Środki takie nie pokryją całości wydatku, ale będą stanowić duże wsparcie, szczególnie dla osób w trudnej sytuacji materialnej.

Źródła dofinansowania

Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny możemy otrzymać z Narodowego Funduszu Zdrowia.  Podstawą do tego jest zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wypisane przez lekarza. Wypisywane jest ono raz na jakiś czas – w większości przypadków jest to raz na trzy lata – i możliwość starania się o kolejną refundację przysługuje dopiero po zakończeniu jego trwania. Zlecenie musi zostać potwierdzone w oddziale NFZ, na którego terenie osoba starająca się o dofinansowanie jest zameldowana. Potrzebny do tego jest dowód osobisty. Zlecenie zrealizujemy w sklepie medycznym Helpmed w Zgierzu.

Jeśli jednak potrzebujemy sprzętu, którego nie refunduje NFZ, możemy zwrócić się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aby uzyskać jego pomoc, średni miesięczny dochód z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Wniosek należy złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wraz z: oświadczeniem o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej, kserokopią o orzeczeniu niepełnosprawności, kserokopię zlecenia lekarskiego, oraz fakturę określającą cenę zakupu sprzętu.

Możliwości wykorzystania

Środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne obejmują szeroki zakres wyrobów medycznych, wspomagających rehabilitację i codzienne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej. Zaliczają się tu zarówno kule, ortezy, balkoniki  jak i wózki inwalidzkie oraz łóżka rehabilitacyjne. Równie duża jest rozpiętość cen tych sprzętów. O ile laska czy kula nie będzie może stanowić dużego problemu, to dla wielu jedyną szansą na normalne życie jest zakup łóżka rehabilitacyjnego z dofinansowania.

Często też osobie niepełnosprawnej potrzebne są przedmioty jednorazowego użytku, takie jak cewniki, worki, pieluchomajtki, zestawy infuzyjne do pomp insulinowych. Ponoszenie kosztów ich zakupu również może być w dłuższej perspektywie czasu dużym obciążeniem.

Dostosowanie mieszkania, wyposażenie łazienki w sprzęt dla osoby niepełnosprawnej – te elementy znacząco ułatwiają funkcjonowanie, niestety kosztują wiele. Tu również pomóc nam może dofinansowanie z PFRON.

Opracowanie:
Zgierz, Tuwima 18
tel. 42 226 00 80
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz