Materiał Partnera

Kruszywa budowlane - wszystko co musisz wiedzieć

Kruszywa budowlane - wszystko co musisz wiedzieć

Kruszywa budowlane są materiałami wykorzystywanymi na niezwykle szeroką skalę w budownictwie. Kruszywo jest skalnym materiałem sypkim (drobno bądź grubo ziarnistym) o pochodzeniu mineralnym, organicznym albo przemysłowym (kruszywa sztuczne). Używa się ich jako składników betonów oraz innych bardziej skomplikowanych materiałów oraz jako swoisty materiał do wykonania na przykład podjazdu do garażu. Dowiedz się więcej o kruszywach budowlanych w naszym artykule.

Wykorzystanie kruszyw budowlanych ze względu na określony cel

Kruszywa budowlane można użyć do wykonania określonych prac: na zasypkę, do podwyższania terenu, pod kostkę brukową, do stworzenia podjazdu, do tworzenia warstw filtracyjnych, jako składnik “suchego betonu” (ubijanego zagęszczarkami wibracyjnymi), dzięki któremu wykonuje się podkłady pod kostkę brukową oraz podłogi posadowione bezpośrednio na gruncie, na drogach w okresie zimowym (kruszywo uszorstniające) oraz do budowy domów, budowy dróg, tworzenia podjazdów, do aranżacji ogrodów.

Wykorzystanie kruszyw budowlanych ze względu na ich konkretny rodzaj

W zależności od rodzaju kruszywa budowlanego znajduje się jego różne zastosowanie. W budownictwie stosuje się różne rodzaje betonu dzięki wykorzystaniu różnych materiałów:

  • zwykły beton - żwir, bazalt, granit;
  • beton ciężki - baryty, magnetyty, limonity;
  • beton lekki - węlanoporyty, keramzyty, żużle wielkopiecowe.

Wapień i dolomit, czyli kruszywa ze skał o nieco niższej wytrzymałości, sprawdzają się do produkcji takich wyrobów betonowych, które nie są mocno obciążone oraz tynków szlachetnych. Granit, bazalt i porfir, czyli kruszywa ze skał o dużej wytrzymałości, stosuje się do produkcji betonu o znacznej wytrzymałości (zarówno na ściskanie, jak i na ścieranie), a także do wykonywania podbudów pod drogi.

Wydobycie piasku i żwiru na własne potrzeby

Wydobycie kopalin musi odbywać się w sposób kontrolowany, zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego, ponieważ niekontrolowana eksploatacja kruszywa ze złóż prowadzi do degradacji środowiska przyrodniczego oraz gruntowo-wodnego i może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego poprzez negatywny wpływ na wody podziemne. Dlatego w tym celu musimy zadbać o uzyskanie odpowiednich dokumentów oraz zaświadczeń umożliwiających ten proces. Lepszym rozwiązaniem będzie pozyskanie danego materiału za pośrednictwem profesjonalnej firmy zajmującej się wydobyciem oraz transportem kruszyw budowlanych. W tym celu polecamy firmę Trans-Krusz Marek Błasiak, która zajmuje się wydobyciem oraz dystrybucją kruszyw budowlanych.

Opracowanie:
Szczyty, Szkolna 45
tel. 508 184 307
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz