Materiał Partnera

Jakie są obowiązki osoby posiadającej wózek widłowy?

Jakie są obowiązki osoby posiadającej wózek widłowy?

Żaden duży lub mniejszy magazyn nie może funkcjonować bez urządzenia, które będzie umożliwiało przenoszenia dużych palet z towarem. Mowa o wózku widłowym, który jest zaliczany do urządzeń transportu bliskiego. Te z kolei podlegają kontroli ze stronu Urzędu Dozoru Technicznego. W związku z tym właściciel takiego sprzętu musi spełnić określone obowiązki wyszczególnione w ustawie.

Rejestracja po zakupie

To podstawowy i pierwszy obowiązek urzędowy, jaki musi spełnić osoba decydująca się na nabycie wózka widłowego. W przypadku urządzenia fabrycznie nowego należy skierować do Urzędu Dozoru Technicznego pisemny wniosek wraz z podwójnym kompletem dokumentów rejestracyjnych. Następnie inspektor urzędu ustala termin i miejsce badania technicznego. Po pozytywnym przebiegu procedury właściciel otrzymuje decyzję z zezwoleniem na eksploatację, protokół badania, książkę rewizji oraz rachunek uwzględniający koszty wykonanego badania. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o zmianę właściciela przy zakupie używanego sprzętu. Wózek widłowy musi być w niezagrażającym życiu oraz zdrowiu stanie technicznym.

Określenie resursu

To stosunkowo nowy obowiązek wprowadzony przez zmiany w ustawie z 2018 roku. Według zapisu w akcie prawnym określa ono: 

parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania. 

Do jego obliczenia wykorzystywane są dane zamieszczane w dokumentacji specyfikującej urządzenie, dostarczonej przez producenta. Pomoc w wyliczeniach można uzyskać w warsztatach zajmujących się serwisem wózków widłowych, takich jak Ms Serwis w Cekanowie. Zasadniczo na wynik ma wpływ między innymi data produkcji, rodzaj zastosowanej technologii oraz materiału. Cykle pracy natomiast można odczytać za pomocą liczników zamieszczonych na panelu sterującym lub polegając na dobrej praktyce inżynierskiej. Innymi słowy, resurs oznacza okres, w jakim urządzenie może być użytkowane w bezpieczny sposób.

Regularne przeglądy

Równie istotna jest także dbałość o przeglądy okresowe wózka widłowego. Wszystkie elementy poddane naprawie, wymianie lub konserwacji muszą być odnotowane w dzienniku dotyczącym tych działań. Podlega on kontroli inspektora organu dozoru technicznego, który zajmuje się dopuszczaniem pojazdu do dalszej eksploatacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na szczelność instalacji hydraulicznej oraz gazowej. Równie ważna jest sprawność układu hamulcowego oraz kierowniczego, od której zależy bezpieczne sterowanie urządzeniem. Właściciel wózka widłowego bierze na siebie odpowiedzialność za zdrowie pracowników oraz zapewnienie warunków pracy zgodnych z przepisami BHP. Stąd też musi dbać o dokonywanie przeglądów w sprawdzonych i profesjonalnych serwisach.

Opracowanie:
Cekanowo, Płocka 11
tel. 692 315 414
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz