Materiał Partnera

Jakie są metody zimowego utrzymania dróg?

Jakie są metody zimowego utrzymania dróg?

Zimowe utrzymanie dróg kojarzy się zazwyczaj z odśnieżaniem nawierzchni drogowych. Prawda jest taka, że odśnieżanie to tylko jedno z wielu zadań i metod utrzymania dróg w odpowiednim stanie podczas nawet najcięższej zimy. Zimowe utrzymanie dróg jest również największym z wyzwań, jakie stawia przed drogowcami zima. Nieodśnieżone i oblodzone drogi, chodniki, przejścia dla pieszych to zagrożenie dla zdrowia i życia osób, które z nich korzystają. Jakie są sprawdzone metody, które skutecznie pozwolą pozbyć się zagrożenia?

Na czym polega zimowe utrzymanie dróg?

Zimowe utrzymanie dróg – zgodnie z polskim prawem, jakie jest określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz jej zmianami - polega na zapewnieniu przejezdności dróg, a także umożliwieniu swobodnego przejścia oraz ograniczeniu zakłóceń, jakie mogą pojawić się w płynności ruchu drogowego za sprawą opadów śniegu. Każdy drogowiec potwierdzi, że zimą nawierzchnie jezdni muszą znaleźć się pod szczególnym nadzorem. Nawierzchnia dróg musi więc być bezwzględnie bezpieczna dla jej użytkowników. Takie same zasady dotyczą chodników dla pieszych, jak również i poboczy czy dróg osiedlowych, a nawet i schodów. Zimą jest najwięcej wypadków zakończonych złamaniem, skręceniem i stłuczeniami. Skuteczne metody na zapewnienie bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych są w zasadzie trzy. Pierwszą jest odśnieżanie dróg, drugą zwalczanie i likwidowanie śliskości zimowej przy pomocy środków chemicznych i materiałów uszorstniających, a także – w razie takiej potrzeby – wywóz śniegu.

Na czym polega odśnieżanie dróg?

Odśnieżanie dróg, chodników, schodów, poboczy, miejsc postojowych odbywa się zazwyczaj w sposób mechaniczny. Tak usuwa się świeży śnieg. Jego pozostałości likwidowane są przy pomocy dodatkowych środków chemicznych. Do odśnieżania służą urządzenia i maszyny drogowe. Są to między innymi specjalne pługi, które mocuje się do ciągników.

Zwalczanie i likwidowanie śliskości na drogach

Poza odśnieżaniem, ze śliskością zimową (lód, oblodzenie, gołoledź) walczy się z wykorzystaniem specjalistycznych środków chemicznych oraz odpowiednich materiałów tak zwanych uszorstniających. Śliskość zimowa – błoto pośniegowe, oblodzenie – jest niebezpieczna dla ruchu drogowego oraz pieszych. Należy więc szczególnie jej zapobiegać. Niestety, nie zawsze można zapobiec wystąpieniu takim warunkom. Kiedy już pojawi się śliskość zimowa, natychmiast należy ją likwidować posypując powierzchnie środkami chemicznymi, do których należy popularna sól drogowa (zawartość chlorku sodu NaCl nie mniejsza niż 90%), techniczny chlorek wapnia, solanka czyli nasycony roztwór chlorku sodu, a także i jednorodna mieszanina soli drogowej z chlorkiem wapnia oraz mieszanka soli drogowej z chlorkiem wapnia w proporcjach ilościowych 3:1 lub 3:2. Warto przy tym zwrócić uwagę, że wykorzystanie soli technicznej nie ogranicza się tylko i wyłącznie do utrzymywania dróg zimą. Służy ona także do rozmrażania instalacji technicznych, jak również i uzdatniania wody. Wykorzystywana jest też w przemyśle garbarskim. Do zwalczania śliskości na drogach używa się solarek, solarko-piaskarek i piaskarek.

Wywóz nadmiaru śniegu

W przypadku pojawienia się nadmiaru śniegu oraz gdy warunki pogodowe nie sprzyjają dalszemu składowaniu, śnieg trzeba koniecznie wywozić w ściśle wskazane do tego celu miejsca.  Śnieg nie może absolutnie zalegać na chodnikach oraz przejściach dla pieszych.

- Opisane trzy metody są standardem w utrzymaniu dróg w zimie i to one – stosowane zgodnie z prawem, zapewniają bezpieczeństwo wszystkim pieszym i zmotoryzowanym. Zimowe utrzymanie dróg to więc nie tylko popularne odśnieżanie dróg publicznych – mówi Mirosław Lewczuk z Zakładu Drogowo-Transportowego z Zabłudowa.

Opracowanie:
Zabłudów, Szkolna 1a
tel. 608 102 818
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz