Materiał Partnera

Jakie narzędzia wykorzystuje się w zakładzie energetycznym?

Jakie narzędzia wykorzystuje się w zakładzie energetycznym?

Z powodu rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwo do sprawnego funkcjonowania potrzebuje coraz więcej energii. Ta sytuacja powoduje, że i zakłady energetyczne muszą się na bieżąco modernizować, tak aby zwiększać swoją wydajność. Tylko dzięki nowoczesnym narzędziom energetyki są bowiem w stanie zapewnić usługi na wystarczającym poziomie.


Trudno sobie wyobrazić, aby jakakolwiek elektrownia mogła skutecznie funkcjonować bez specjalistycznych urządzeń, które pozwalają na odpowiednie magazynowanie energii, a następnie jej dalsze rozdysponowanie. Do podstawowego wyposażenia każdego zakładu energetycznego należą sterowniki polowe. Narzędzia te służą przede wszystkim do zabezpieczania pól zasilających oraz odpływowych w sieciach energetycznych o niskim i średnim napięciu. W zależności od modelu mogą być dedykowane dla wielu systemów (np. systemów rozproszonych z odnawialnymi źródłami energii). Sterowniki polowe umożliwiają pełną ochronę przed skutkami zwarć międzyfazowych, doziemień, wzrostu i spadku napięcia oraz zmian częstotliwości. Urządzenia nowej generacji są bardzo uniwersalne, a logika ich oprogramowania pozwala na dostosowanie narzędzia do indywidualnych wymagań obiektu.

 

W nowoczesnych zakładach energetycznych stosuje się także zabezpieczenia łukoochronne. Ich rolą jest detekcja łuku w polach rozdzielczych. Układ taki w zależności od potrzeb składa się z kilku wejść oraz wyjść optycznych. Zsumowany sygnał z wejść przekazywany jest na wyjście optyczne. Pozwala to na budowę selektywnego systemu zabezpieczeń wszystkich stref pól rozdzielczych i całej stacji. Zabezpieczenie łukoochronne może pracować autonomicznie lub współpracować ze sterownikami polowymi i automatyką stacyjną. Poprzez wyjście mocowe urządzenie może bezpośrednio otwierać odpowiednie wyłączniki w polach.


Urządzeniem równie istotnym są sygnalizatory prądu. Przeznaczone są one do sygnalizacji przepływu prądów oraz zwarć międzyfazowych lub doziemnych w liniach średniego napięcia. Specjaliści z energetyka.itr.org.pl podkreślają, że dodatkowo urządzenie to kontroluje trzy prądy fazowe oraz składową zerową prądu i sygnalizuje przekroczenie progu jednej lub obu tych wartości. Obok sygnalizatorów prądu znajdziemy sygnalizatory napięcia. Rolą tego narzędzia jest ciągła sygnalizacja napięcia na szynach rozdzielni. Jego połączenie z szynami prądowymi odbywa się za pomocą izolatorów reaktancyjnych. Urządzenie to pozwala na budowę lokalnych blokad i dźwiękowych sygnalizatorów powrotu napięcia.


Przetworniki prądowe stosuje się do pomiarów i zabezpieczeń w sieciach elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Dzięki swoim bardzo dobrym parametrom elektrycznym, małej masie i niewielkim gabarytom coraz częściej zastępują klasyczne przekładniki rdzeniowe. Przetworniki montuje się w bardzo prosty sposób, zwłaszcza na już zamontowanych kablach lub izolatorach.

 

Coraz istotniejszą rolę w zakładach energetycznych ogrywają komory próżniowe - zwracają uwagę fachowcy z energetyka.itr.org.pl. Przeznaczone są do stosowania w stycznikach niskiego i średniego napięcia prądu przemiennego w przemyśle wydobywczym, chemicznym, hutniczym i energetyce. Ich cechą charakterystyczną są małe wymiary i duża niezawodność pracy polegająca na izolacji łuku otoczenia, cichym działaniu oraz dowolną pozycją pracy. Są one również odporne na drgania i wstrząsy, a dodatkowo nie wymagają konserwacji.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz