Materiał Partnera

Jaki sposób opodatkowania możemy wybrać?

Jaki sposób opodatkowania możemy wybrać?

Polskie prawo przewiduje kilka form opodatkowania. Niektóre, tak jak pełna księgowość, ,zarezerwowane są wyłącznie dla podmiotów spełniających określone wymogi. Pozostałe mają mniej lub bardziej elastyczny zasięg. Nadal istnieją pewne warunki, lecz są też przypadki, gdzie to podatnik decyduje, która forma będzie dla niego korzystna. Przyjrzyjmy się, jakie mamy możliwości.

Działalność gospodarcza

W przypadku podmiotów takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych obowiązującą formą opodatkowania jest podatek dochodowy od osób prawnych, czyli tak zwany CIT. Płacą one stały podatek w wysokości 19 procent bez względu na wysokość dochodów, wielkość czy formę działalności firmy.

Wymienione wyżej spółki, a także spółki osobowe prawa handlowego zobowiązane są ponadto do prowadzenia pełnej księgowości, podobnie jak przedsiębiorcy, których przychody netto przekroczyły równowartość dwóch milionów Euro w przeliczeniu na złotówki. Wiąże się to ze szczegółowym prowadzeniem dokumentacji uwzględniającej każdą operację wykonaną przez podmiot.

Jednak formą opodatkowania powszechnie obowiązującą przedsiębiorców będących osobami fizycznymi będzie podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT. Mają tu oni do wyboru trzy formy uproszczonej księgowości. Należą do nich księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Mogą oni prowadzić księgowość samodzielnie lub zlecić to profesjonaliście, który da nam gwarancję, że dokumentacja prowadzona jest rzetelnie. Usługi z zakresu między innymi doradztwa podatkowego prowadzi Aleksandra Kaszuba.

Która forma będzie korzystna?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych charakteryzuje się niskim stopniem trudności prowadzenia dokumentacji, a także niskimi stawkami podatku. Pozwala nam z łatwością wyliczyć wysokość podatku, jeśli wiemy jakie przychody uzyskamy. Nie uwzględniamy w tej formie kosztów uzyskania przychodów, wiec także w przypadku straty musimy zapłacić podatek. Ponadto tylko niektóre usługi, określone w ustawie mogą być rozliczane na tej podstawie.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów służy do ewidencji prowadzonych operacji. Do ich zalet należy fakt, że płacimy podatek od rzeczywistych dochodów oraz uwzględniamy koszty uzyskania przychodu. W sytuacji straty w tej formie nie ma podatku dochodowego. W stosunku do ryczałtu ma jednak wyższe stawki podatku oraz większy stopień skomplikowania ewidencji.

W przypadku wyboru karty podatkowej płacony jest okresowo podatek o niskiej i stałej wartości. Forma ta nie wymaga również prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Tu jednak również nie możemy odliczyć kosztów uzyskania przychodów i opłacamy podatek nawet w przypadku, gdy ponieśliśmy stratę. Jedyną odliczaną tu składką jest składka zdrowotna.

Opracowanie:
Gliwice, Chełmońskiego 6 lok. 2
tel. 667 708 568
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz