Materiał Partnera

Jak zostać ratownikiem wodnym?

Jak zostać ratownikiem wodnym?

Aby zostać ratownikiem wodnym, trzeba ukończyć odpowiedni kurs i zdobyć uprawnienia. Zawód ratownika jest obciążony bardzo dużą odpowiedzialnością, dlatego do jego wykonywania niezbędne są właściwe predyspozycje i umiejętności. Od wiedzy i umiejętności ratownika będzie zależało bezpieczeństwo i życie wielu osób. Podpowiadamy, jak zostać kwalifikowanym ratownikiem wodnym.

Zdobycie niezbędnych uprawnień

Żeby zostać ratownikiem wodnym, niezbędne jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego, który kończy się egzaminem z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych. Jeśli w teście teoretycznym osiągniemy wynik min. 80% poprawnych odpowiedzi, możemy przystąpić do części praktycznej, na którą składa się m.in. przepłynięcie 400 metrów w czasie nie dłuższym niż 8 minut, przepłyniecie pod wodą min. 25 metrów, holowaniu osoby na dystansie 150 metrów w czasie nie dłuższym niż 55 sekund oraz wyciągnięcie jej na brzeg. Po odbyciu szkolenia i pomyślnym zdaniu obu części egzaminu, kursant otrzymuje zaświadczenie umożliwiające mu podjęcie pracy w charakterze ratownika wodnego.

Profesjonalne kursy dla ratowników wodnych organizuje Szkoła Morska w Gdyni. Warto zapoznać się z jej bogatą ofertą. Przeprowadzane tam kursy są zgodne z normą STCW 78 as amended, STCW Code section A-VI/2 , Table A-VI/2-1, IMO model course 1.23. Żeby rozpocząć kurs, niezbędne będzie okazanie dowodu tożsamości, posiadanie ważnego certyfikatu ITR oraz świadectwa zdrowia. Ponadto należy mieć książeczkę żeglarską potwierdzającą odbycie 6-miesięcznej praktyki.

Jakie warunki należy spełnić, żeby zostać ratownikiem wodnym?

Zawód ratownika wymaga nienagannej kondycji fizycznej oraz doskonałej techniki pływania i nurkowania. Podstawą jest ukończenie omawianego wcześniej kursu kwalifikacyjnego. To jednak nie wszystko. Niezbędne jest również posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uprawnienia te należy odnawiać co trzy lata. Ostatnim warunkiem jest zatrudnienie się lub zgłoszenie do pełnienia służby w jednostce ratownictwa wodnego, jak WOPR, służby ratownicze, ochotnicze pogotowie ratunkowe itp.

Praca ratownika wodnego nie należy do najłatwiejszych. Jest związana z dużą odpowiedzialnością oraz koniecznością bycia mocno skoncentrowanym przez cały czas służby. Dbanie o bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą wymusza na ratownikach ciągłą obserwację akwenu oraz natychmiastowe reagowanie we wszystkich sytuacjach stwarzających zagrożenie.

Opracowanie:
Gdynia, Polska 13a
tel. 58 621 75 41
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz