Materiał Partnera

Jak badane są sprawozdania finansowe?

Jak badane są sprawozdania finansowe?

Nie każda firma ma obowiązek przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego. Przedsiębiorstwo musi najpierw spełniać z góry określone warunki, m.in. odpowiednią liczbę pracowników lub wystarczająco wysokie progi pieniężne. Ale na czym tak dokładnie polega badanie sprawozdania finansowego? Jak i kiedy się je przeprowadza oraz kto jest do tego upoważniony?

Co to jest sprawozdanie finansowe?

Celem sprawozdania finansowego jest określenie sytuacji finansowej firmy za pomocą konkretnych sum. Aby jednak przeprowadzić je dobrze, trzeba kierować się ustalonymi zasadami. Przede wszystkim sprawozdanie powinno być poprawne i kompletne, nie może zawierać błędów. Wszystkie informacje w nim umieszczone muszą być wyrażone w jasny i zrozumiały sposób, aby odczytanie ich i zrozumienie nie stanowiło problemu. Najlepiej jeśli sprawozdanie nie jest sztucznie przedłużane – liczą się konkretne informacje. Powinno być też wiarygodne, aby żadne statystyki nie budziły wątpliwości i nie były w żaden sposób podejrzane. Sprawozdanie musi zawierać rachunek zysków i strat, bilans przedsiębiorstwa, a także dane firmy oraz podpisy osób, które sprawują nad nim kontrolę.

Jak przebiega badanie sprawozdania finansowego?

Badaniem sprawozdania finansowego zajmuje się upoważniony do tego biegły rewident lub nadzorowani przez niego asystenci. Jego zadaniem jest sprawdzenie, czy dokument spełnia wszystkie warunki, czy jest rzetelnie przygotowany, wiarygodny i przejrzysty. W badaniu muszą brać udział również osoby będące przedstawicielami danej firmy. Są to: główny księgowy oraz władze przedsiębiorstwa. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzają pracownicy biura rachunkowego, np. takiego jak Yellow Frog z Bydgoszczy. Warto korzystać z usług firm z doświadczeniem, bo daje ono większą gwarancję na satysfakcjonujące przeprowadzenie badania.

Dlaczego warto przeprowadzać badanie sprawozdania finansowego?

Należy pamiętać o tym, że celem badania sprawozdania finansowego nie jest znalezienie błędu i wskazanie braku profesjonalizmu firmy, ale sprawdzenie poprawności dokumentu. Skorzystanie z usług biegłego rewidenta pomaga ocenić czy sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w odpowiedni sposób. Warto wysłuchać jego uwag po to, aby rozwiązać problemy, które zostały wykryte podczas badania. Poza tym pozytywna ocena dokumentu wystawiona przez rewidenta może korzystnie wpłynąć na wizerunek firmy. Rzetelnie przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego często jest oznaką uczciwości i sumienności pracowników przedsiębiorstwa.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz