Materiał Partnera

Impulsowy system alarmowy w sieciach ciepłowniczych i jego elementy

Impulsowy system alarmowy w sieciach ciepłowniczych i jego elementy

Powszechnie stosowane w Polsce systemy alarmowe w preizolowanych sieciach ciepłowniczych dzieli się na dwie zasadnicze grupy. Jedną z nich jest system impulsowy. Kontrola i sygnalizacja stanów awaryjnych rur umożliwia regularny monitoring ich stanu oraz nadzór ogólnego funkcjonowania rurociągów ciepłowniczych. Umożliwia także szybkie wykrycie awarii, co zmniejsza koszty napraw podczas długotrwałej eksploatacji. Systemy stanowią podstawę do badania prawidłowości montażu oraz uruchomienia zbudowanej sieci. Pozwala również na sprawdzenie poprawności wykonania izolacji rur.

Jak działa?

System składa się z dwóch nieizolowanych miedzianych drutów umieszczonych wewnątrz pianki poliuretanowej, które są równoległe do  rury przewodowej. W zależności od rodzaju rur preizolowanych mogą być wzajemnie przesunięte o kąt 120° lub 180°, a także rozmieszczone według schematu godzin na zegarze: 10 i 14 lub 9 i 15. W celu zapewnienia prawidłowego połączenia stosuje się drut ocynkowany, zwany białym oraz ten w kolorze czystej miedzi określany jako czerwony. Jak mówią specjaliści z firmy Levr, w systemie impulsowym wykorzystano zależność oporu elektrycznego zastosowanego materiału od innych właściwości, np. wilgotności. Jedną z podstawowych i najbardziej charakterystycznych wielkości w odniesieniu do sieci ciepłowniczych jest impedancja falowa. Oznacza to zmianę napięcia i natężenia prądu w funkcji odległości i czasu. Tego pomiaru pokonuje się między rurą przewodową a miedzianym przewodem czujnikowym. Stany awaryjne w sieci ciepłowniczej wykrywane są przy pomocy reflektometru na zasadzie wytworzonego, krótkotrwałego impulsu elektrycznego, stąd też nazwa metody. Jeśli napotka on stan alarmowy, nastąpi całkowite lub częściowe odbicie impulsu pomiarowego.

Urządzenia pomiarowe

Jednym z podstawowych elementów wykorzystywanych w impulsowych systemach alarmowych jest miernik o symbolu LX-9024. Przeznaczony jest do pomiarów preizolowanych sieci cieplnych już na etapie montażu, jak również w całym procesie eksploatacji. Umożliwia wykrycie błędnie wykonanego obwodu alarmowego oraz ocenić stan techniczny całego układu, głównie w kontekście zlokalizowania wilgoci między rurą stalową, a osłonową. Pomaga określić kierunek i szybkość występujących zmian. W przyrządzie tym zastosowano alfanumeryczny wyświetlacz, co umożliwia przesyłanie komunikatów tekstowych. Kolejnym urządzeniem jest detektor. Jego zadaniem jest kontrolowanie stanu technicznego dwóch odcinków preizolowanej sieci cieplnej z impulsowym układem alarmowym, który ma określone wartości graniczne oporności izolacji między przewodem czujnikowym a rurą stalową. Każdy z odcinków może mieć 2000m długości. Specyfiką tego urządzenia jest sygnalizowanie trzech stanów, oddzielnie dla fragmentu systemu: stan dobry – dioda zielona, przeciek – układ nie jest uszkodzony, ale oporność izolacji ma wartość niższą od granicznej. Wówczas zapala się czerwona dioda. Ten sam kolor symbolizuje także przerwę, czyli obwód alarmowy z przewodem miedzianym sygnalizuje przerwę elektryczną. Tego typu aparatura zapewniająca kompleksowe rozwiązania lokalnej i zdalnej kontroli dostępna jest w ofercie firmy Levr, zajmującej się zarówno produkcją jak i dystrybucją urządzeń. 

Opracowanie:
Warszawa, Krzyżówki 5
tel. 22 639 85 66
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz