Materiał Partnera

Fundacje pomagające dzieciom. Ich cele i wyzwania

Fundacje pomagające dzieciom. Ich cele i wyzwania

Fundacje ukierunkowane na pomoc dzieciom napotykają na swojej drodze do celu wiele przeciwności losu i wyzwań, którym muszą podołać. Zdarza się, że każdy dzień to walka o przetrwanie, która może skończyć się niepowodzeniem. Jednak radość z zakończenia działań sukcesem wynagradza wszelkie niedogodności. Przyjrzyjmy się, jakie są główne cele i wyzwania fundacji pomagających najmłodszym.

Fundacje zajmują się różnymi problemami, które dotykają dzieci oraz ich rodziców. Począwszy od maluchów urodzonych zbyt wcześnie, tych, które wymagają rehabilitacji ze względu na niepełnosprawność, czy tych już wchodzących w dorosłość, przed którymi pojawia się wyzwanie stworzenia własnego domu i założenia rodziny.

Cele...

Najogólniej mówiąc można powiedzieć, że celem każdej fundacji jest pomoc. Jest to pomoc niesiona zarówno dzieciom, które jej potrzebują, jak i ich rodzicom oraz instytucjom, takim jak szpitale czy hospicja, które tej pomocy udzielają. Równie ważne jest edukowanie społeczeństwa oraz pozbywanie się stereotypów czy uprzedzeń, na przykład w stosunku do dzieci niepełnosprawnych. To nie tylko pomoc medyczna, ale również prawna, czy psychologiczna.

Istotne jest tworzenie lokalnych sieci ruchów samopomocy, budowanie sieci interesów i wzajemnych korelacji między ludźmi potrzebującymi pomocy, a władzą samorządową, państwową i organizacjami pozarządowymi. Tworzenie równych szans dla wszystkich daje korzyść nie tylko osobom, które ich potrzebują, ale całemu społeczeństwu.

...i wyzwania

Głównym wyzwaniem fundacji jest pozyskanie środków na działania statutowe. Zgodnie z prawem organizacje pożytku publicznego nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Muszą liczyć na pomoc ludzi dobrej woli. Jedną z możliwości wsparcia jest przekazanie 1% swojego podatku – kwota ta, pomimo tego, że czasem może być niewielka, ma wielką moc.

Każde dziecko kiedyś dorośnie – największym wyzwaniem jest pomoc w taki sposób, by już jako dorosły poradził sobie samodzielnie. Rodzice z różnych względów nie mogą zajmować się swoimi dziećmi w nieskończoność. Najważniejsze, to dać dziecku odpowiedni fundament, właściwe leczenie i rehabilitację jeśli tego potrzebuje, a po uzyskaniu samodzielności własny dom, na którym oprze całe swoje przyszłe, samodzielne życie. Ważne jest również przekonanie innych dorosłych, na przykład pracodawców, o konieczności pełnej integracji osób niepełnosprawnych czy wykluczonych.

Główny cel fundacji – niesienie pomocy – jest również dużym wyzwaniem. Najważniejsze jednak, by wspierać w tym wyzwaniu fundacje, zwłaszcza te pomagające dzieciom – w końcu dzieci to nasza wspólna przyszłość.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz