Materiał Partnera

Energooszczędne zintegrowane systemy chłodzenia SIRE

Energooszczędne zintegrowane systemy chłodzenia SIRE

Wydajny system chłodzenia maszyn i urządzeń stanowi podstawę efektywnej pracy zakładów przemysłowych. Free Cooling – SIRE  jest nowoczesnym, zaawansowanym i całkowicie automatycznym systemem chłodzenia, który pozwala na oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Wyposażony jest w skraplacz wodny połączony z systemem chłodzenia free cooling, który pozwala wytwarzać zimną wodę.

Zalety systemu SIRE

System SIRE oparty jest na technologii chłodzenia wykorzystującej wodę oraz glikol, dzięki czemu może być wykorzystywany również w warunkach zamarzania wody. Wyposażenie w system free-cooling stwarza możliwość wytwarzania zimnej wody w okresach średnio zimnych przy niskich kosztach użytkowania urządzenia.

Za projektowanie i tworzenie systemu SIRE odpowiedzialna jest firma Industrial Frigo, która swoje urządzenia chłodzące do celów przemysłowych oferuje na zamówienie. Sprawność oraz wydajność systemu chłodzenia uzależniona jest od odpowiedniego dopasowania go do potrzeb zakładu, dlatego powinien on być zawsze planowany indywidualnie.

Atutem systemu SIRE jest ponadto energooszczędność sięgająca nawet 80%. System zachowuje przy tym wysoką wydajność chłodzenia COP wynoszącą 5,6. W idealnych warunkach działania system chłodzenia podczas okresu zimowego SIRE osiąga maksymalną wydajność COP w wysokości 30. Oznacza to, że dla każdego kW użytej energii wytwarza moc do 30 kW. Zmiana ustawień z trybu „chłodzenie” na „free-cooling” przebiega przy tym automatycznie, sterowana przez mikroprocesor znajdujący się wewnątrz systemu.

Do korzyści płynących z użytkowania opatentowanych systemów SIRE zaliczyć należy przede wszystkim zerowe zużycie wody i precyzyjną temperaturę płynu chłodzącego. Poziom hałasu urządzenia jest zmniejszony dzięki elektronicznej kontroli prędkości wentylatorów. Łatwą instalację systemu zapewnia natomiast niewielki rozmiar i zamknięcie urządzenia w jednym bloku.

Parametry systemu SIRE

Zintegrowany system chłodzenia działa w obiegu zamkniętym i wyposażony jest zbiornik wewnętrzny. Jednostka modułowa może być ponadto rozbudowywana poprzez dołączenie równolegle do systemu innych jednostek o różnej mocy. Wymiennik free-cooling zbudowany jest z rur miedzianych z aluminiowymi skrzydełkami o wysokim współczynniku wymiany ciepła. Regulacja temperatury pracy odbywa się na tablicy sterowniczej IP55 z elektronicznym sterowaniem mikroprocesorowym. Ponadto system SIRE wyposażony jest w:

  • pompę odbiornika z zaworem zwrotnym i pompę cyrkulacyjną;
  • zestaw sprężarek scroll o wysokiej wydajności;
  • skraplacz na wodę;
  • parownik z rurek miedzianych;
  • filtr odwadniający z sitkami molekularnymi;
  • zawór elektryczny i zawór termostatyczny;
  • czujniki bezpieczeństwa wysokiego i niskiego ciśnienia.

Niewątpliwą zaletą jest możliwość montowania systemu na zewnątrz budynku – dzięki mocnej obudowie z blachy i stali ocynkowanej odpornej na korozję.

Opracowanie:
Myślenice, Kazimierza Wielkiego 64
tel. 12 372 38 26
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz