Materiał Partnera

Czym jest księga wieczysta?

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to dokument, który pozwala poznać faktyczny stan prawny danej nieruchomości. Jest niezwykle ważna w sprawnym funkcjonowaniu procesu obrotu nieruchomościami.

Po co prowadzi się księgi wieczyste?

Każda nieruchomość posiada własną księgę wieczystą, która jest zbiorem informacji o stanie prawnym danego budynku lub działki. Księgi wieczyste mają istotny wpływ na sprawne działanie systemu obrotu nieruchomościami. To właśnie w księgach wieczystych możemy sprawdzić, czy np. dana nieruchomość jest obciążona hipoteką. Księgi wieczyste zakłada się dla wszystkich rodzajów nieruchomości: budynków, lokali, gruntów oraz dla ograniczonych praw rzeczowych. Każda nieruchomość powinna mieć oddzielną księgę wieczystą, a każda z nich posiadać akta, w których znajdziemy wszelkie dokumenty i pisma związane z daną nieruchomością.

Budowa księgi wieczystej

Każda księga wieczysta podzielona jest na 4 działy. Pierwszy z nich zawiera podstawowe informacje na temat danej nieruchomości, czyli jej szczegółowe oznaczenie oraz wpisy praw z nią związane. W dziale drugim znajdziemy informacje na temat właścicieli nieruchomości oraz użytkowania wieczystego. Trzeci dział zawiera informacje na temat ograniczeń praw rzeczowych oraz wszelkich innych praw i roszczeń do nieruchomości, włącznie z użytkowaniem wieczystym. W trzecim dziale pomija się zapisy o hipotece, ponieważ na informacje o niej zarezerwowany jest dział czwarty.  

Jak założyć księgę wieczystą i ile to kosztuje?

Aby założyć księgę wieczystą, należy udać się do odpowiadającego miejscu znajdowania się nieruchomości sądu rejonowego. Tam trzeba złożyć wniosek na formularzu urzędowym, który możemy znaleźć m.in. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku trzeba dołączyć kilka dokumentów, a mianowicie przede wszystkim dokument potwierdzający nabycie danej nieruchomości. Może to być np. akt notarialny, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu. Oprócz tego konieczne jest dołączenie wypisu z ewidencji gruntów oraz wyrys mapy ewidencyjnej lub mapy zasadnicze. Po złożeniu poprawnie wypełnionego wniosku i dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, są rozpoczyna postępowanie dowodowe, w wyniku którego wydane zostaje postanowienie o założeniu księgi wieczystej – powiedziała Leokadia Madej, notariusz z wieloletnim doświadczeniem.

Jeśli chodzi o koszty, nie są one mocno wygórowane. Opłata za złożenie wniosku o założenie księgi wieczystej wynosi zaledwie 60 zł, jednak trzeba mieć także wpis prawa własności, a za ten trzeba już zapłacić 200 zł. 

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz