Materiał Partnera

Czym jest JEDZ w aspekcie zamówień publicznych?

Czym jest JEDZ w aspekcie zamówień publicznych?

Zawieranie umów dotyczących odpłatnego wykonania usług lub robót budowlanych, w których wydatkowane są środki publiczne, od 2018 roku zostało na terenie UE uporządkowane. Powstał jeden formularz obowiązujący we wszystkich państwach wspólnoty. Rozwiązanie to pozwala na uniknięcie rozbieżności pomiędzy dokumentami funkcjonującymi w różnych krajach.

Co to jest JEDZ?

Przepisy unijne narzucają stronom uczestniczącym w postępowaniu związanym z zamówieniem publicznym obowiązek komunikacji elektronicznej. Dotyczy to procesu przekazywania dokumentów dotyczących oferty. W ramach tej zmiany powstał Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w skrócie JEDZ. Występuje on w postaci elektronicznej i jego zadaniem jest zmniejszenie występujących do niedawna problemów związanych z oświadczeniami, zgodami i kwestiami językowymi. Formularz w postaci elektronicznej składa się z około 150 pól. Niektóre z nich wymagają bardzo szczegółowych opisów. Zgodnie z przepisami musi być opatrzony kwalifikowanym  podpisem elektronicznym. Stąd zrodziła się potrzeba edukacyjna mająca na celu pomoc osobom zajmujących się zamówieniami publicznymi. O szkoleniach skierowanych do podmiotów w nich uczestniczących opowiedział nam pan Lech Wendołowski z Jukam, Akademii Zamówień Publicznych. Organizujemy profesjonalne szkolenia, które opierają się w dużej mierze o zajęcia interaktywne. Prowadzimy też wykłady, które dostarczają wiedzę na temat JEDZ w uporządkowany sposób. Kształcimy Specjalistów ds. Zamówień Elektronicznych, uczymy jak nie popełniać błędów w trakcie wypełniania dokumentów oraz jak poruszać się w gąszczu przepisów prawnych.

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Wypełniając Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, należy złożyć pod nim kwalifikowany podpis elektroniczny. Dla osób, które dopiero zaczynają zdobywać na ten temat wiedzę, wyjaśniamy, że nie ma on nic wspólnego z zadufanym profilem ePUAP. Podpis elektroniczny ma takie samo znaczenie jak tradycyjny i przypisany jest do jednej osoby.

Do złożenia podpisu potrzebna jest:

  • karta kryptograficzna,
  • urządzenie, czytnik,
  • oprogramowanie,
  • certyfikat kwalifikowany.

Podpis jest odpłatny i można go uzyskać za pomocą firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia i wpisanej do rejestru Ministra Gospodarki. Umożliwia wykluczenie działania osób trzecich i oznacza, że jest jednoznacznym dowodem złożenia oferty przez konkretną osobę. Aby uzyskać kwalifikowany podpis, należy przedłożyć dowód osobisty, pełnomocnictwo, oraz inne w zależności od tego, jakiego rodzaju podmiot się reprezentuje.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz