Czym jest Jednolity Plik Kontrolny i kogo obowiązuje?

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny i kogo obowiązuje?

Prowadzisz małe lub większe przedsiębiorstwo i zastanawiasz się, czym jest JPK? Sprawdź, co to jest i kogo obowiązuje. Dowiedz się od kiedy należy składać JPK i jakie mogą być konsekwencje finansowe w przypadku niezłożenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Poznaj korzyści dla podatników i urzędów płynące z wprowadzenia tego nowego rozwiązania.

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny jest to informacja mówiąca o operacjach gospodarczych, które były wykonywane w danym czasie przez przedsiębiorcę. Dokument, który ma określony układ i format, należy przesłać na żądanie organu podatkowego wyłącznie w formie elektronicznej. Należy pamiętać, że nawet mimo braku prośby ze strony urzędu skarbowego przedsiębiorca jest zobowiązany do sporządzania i archiwizowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. 

Jednolity Plik Kontrolny składa się z określonych struktur, które obejmują:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.
 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

Dlaczego potrzebny jest Jednolity Plik Kontrolny?

Zgodnie z opinią Ministerstwa Finansów wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego da możliwości przedsiębiorcom do przekazywania informacji do urzędu skarbowego w formie elektronicznej.

Zdecydowanie ułatwi to pracę i pozwoli zmniejszyć koszty samej operacji. Przedsiębiorcy nie będą zobowiązani wypełniać i przesyłać papierowych druków. Będzie to zdecydowanie szybszy i wygodniejszy sposób niż do tej pory.

Kolejną korzyścią z wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie również skrócenie czasu kontroli i możliwość przeprowadzenia szybszej analizy.

Kto i kiedy składa Jednolity Plik Kontrolny?

Sprawdź, kto i kiedy zobowiązany jest do składania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT wysyłają:

 • od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa
 • od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie przedsiębiorstwa
 • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

Podatnicy VAT przekazują pozostałe struktury JPK na żądanie organów podatkowych:   

 • od 1 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

W tym miejscu warto przypomnieć kryteria, które określają wielkość prowadzonego przedsiębiorstwa. Prowadzisz:

 • Mikroprzedsiębiorstwo – jeśli zatrudniasz mniej niż 10 pracowników, a obrót netto lub suma aktywów bilansu nie przekracza 2 milionów EURO.
 • Małe przedsiębiorstwo – gdy w twojej firmie pracuje mniej niż 50 pracowników, a obrót netto lub suma aktywów bilansu nie przekracza 10 milionów EURO.
 • Średnie przedsiębiorstwo – jeśli zatrudniasz mniej niż 250 pracowników, a obrót netto nie przekracza 50 milionów EURO lub suma aktywów bilansu nie przekracza 43 milionów EURO.
 • Duże przedsiębiorstwo – w sytuacji, gdy w twoim przedsiębiorstwie zatrudnionych jest więcej niż 250 pracowników, a obrót netto przekracza 50 milionów EURO oraz suma aktywów bilansu przekracza 43 milionów EURO.

A kto nie musi składać JPK_VAT? Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT nie muszą składać podatnicy, którzy zajmują się czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług, które są zawarte w ustawie o VAT.

Obejmuje to zgodnie z przepisami: sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1), zwolnienie podmiotowe (m.in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9) oraz organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

Jakie są konsekwencje niezłożenia JPK_VAT?

Pamiętaj, że jeśli złożysz JPK po terminie, mogą spotkać się sankcje karno-skarbowe uznane za wykroczenie lub przestępstwo zależnie od okoliczności i określonych czynników, m.in powodów i metody działania oraz stopnia szkodliwości społecznej. Trzeba pamiętać, że na wysokość kary ma wpływ również sytuacja majątkowa sprawcy.

Jak może być grzywna za wykroczenia skarbowe?

 • od 200 zł do 4000 zł – kara w postaci mandatu
 • od 200 zł do 20 000 zł – kara w wyniku nakazu sądowego
 • od 200 zł do 40 000 zł – kara w wyniku wyroku sądu

Ile wynosi obecnie kara za przestępstwa skarbowe?

 • od 666,60 do 5 332 800 zł – wymierzona nakazem sądu,
 • od 666,60 zł do 19 199 995,20 zł – wymierzona wyrokiem sądu.

Źródło: finanse.mf.gov.pl

Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz