Materiał Partnera

Co powinny zawierać projekty architektoniczne?

Co powinny zawierać projekty architektoniczne?

Biura architektoniczne to podmioty, który rozpoczynają proces inwestycyjny wznoszenia budynków. Zajmują się one nie tylko stworzeniem projektu koncepcyjnego, ale również przygotowaniem projektu wykonawczego budynków mieszkalnych, korporacyjnych, przemysłowych, czy też gospodarczych. Bardzo często pracownie architektoniczne przyjmują rolę nadzorcy budowy, a także dbają o precyzyjne sporządzenie kosztorysu.

Część architektoniczna projektu budynku

Dokumentacja projektowa budynku musi być sporządzona w wielu kopiach – jest ona przekazywana wszystkim podwykonawcom, a także odpowiednim instytucjom wydającym zgodę na terenowe rozpoczęcie inwestycji. Część architektoniczna dokumentacji projektowej musi zawierać wiele elementów, niezbędnych do poprawnego wznoszenia obiektu. Jednym z nich jest rzut parteru oraz pozostałych kondygnacji – projekt zakłada precyzyjnie przygotowany plan rozmieszczenia pomieszczeń, wraz z ich wymiarami oraz powierzchnią. Ważne jest również określenie przebiegu instalacji. Kolejnymi składowymi części architektonicznej projektu są: rzut więźby dachowej, jej aksonometria oraz sam rzut dachu. Elementy te wskazują kształt zadaszenia, całą jego konstrukcję oraz przekrój. Projekt dachu musi zawierać kąt nachylenia połaci, rozmieszczenie okien połaciowych, świetlików, czy rur spustowych. Istotny jest również dobrze zaprojektowany system kominowy oraz wentylacyjny. Wszystkie naniesione dane muszą być bardzo precyzyjne – używa się to tego zarówno metod standardowej kartografii, jak i interaktywnej, w programach komputerowych. Ostatnimi składowymi części architektonicznej projektu budynku są elewacje oraz przekroje. To one zarówno wizualizują dom od jego zewnętrznej strony, jak i pokazują wszystkie elementy obiektu po przecięciu go wzdłuż od dachu do fundamentów. Tak specjalistyczne prace należy powierzać pracowniom architektonicznym z pozytywnymi opiniami klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych – godnego polecenia architekta można znaleźć w biurze Archiprojekt z Tarnowa.

Część konstrukcyjna projektu budynku

Ta część jest bardzo ważna w kontekście prawidłowego odwzorowania budynku w terenie. Zawiera ona różnego rodzaju obliczenia (np. statyczno-wytrzymałościowe), rysunki rzutów fundamentów, a także dokładnie zaprojektowane wszystkie detale konstrukcji. Cały projekt architektoniczny wzbogacony jest również o opis techniczny, który wyznacza między innymi dobór określonych jakościowo materiałów, sposoby wznoszenia budynków (np. to jaki sprzęt powinien być wykorzystany do budowy danego elementu – transport HDS, czy zwykły sprzęt budowlany), a także funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjne związane z kubaturą i zagospodarowaniem powierzchni. Pracownie architektoniczne dbają również o wizualizację obiektów, która pomaga inwestorom dokładnie sprecyzować aspekt wizualny. Jest to wykorzystywane zarówno przy projektach domów jedno-, jak i wielorodzinnych, czy budynków kubaturowych (np. placówki usługowo-biurowe, przestrzenie ośrodków przemysłowych).

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz