Materiał Partnera

Centrum szkoleniowe dla osób niewidomych oraz słabowidzących

Centrum szkoleniowe dla osób niewidomych oraz słabowidzących

Według danych statystycznych, aż 90% osób niewidomych oraz słabowidzących w wieku dziecięcym, młodzieńczym, czy dorosłym, potrafi obsługiwać nowoczesną technologię – komputery i różne urządzenia biurowe, a także smartphony. Jest to między innymi efekt ciężkiej pracy, jaką wykonują wykwalifikowani pracownicy takich firm, jak  Tyflokom. To one walczą o wyrównywanie szans społecznych, a ich misja jest doceniana w całej Polsce!

Współpraca z instytucjami, pracodawcami i osobami indywidualnymi

Firma Tyflokom swoją pomoc kieruje zarówno osobom niewidomym, słabowidzącym, czy też seniorom, jak i pracodawcom, którzy są otwarci na zatrudnianie w swoich przedsiębiorstwach osoby niepełnosprawne. Ponadto wykorzystanie nowoczesnej technologii i metodologii pracy z grupą charakteryzującą się dysfunkcją wzroku, przyciąga do tego przedsiębiorstwa wiele podmiotów publicznych, chcących nawiązać współpracę. Tyflokom oferuje bowiem między innymi: szkolenia z obsługi urządzeń brajlowskich, kurs asystenta technologicznego osób niewidomych, kurs obsługi Excel, kurs z obsługi nawigacji GPS dla niewidomych, kurs obsługi Internetu dla niewidomych, kurs orientacji przestrzennej, szkolenia z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla niewidomych i słabowidzących, czy nawet kursy masażu i fizjoterapii. Warto również wspomnieć o kursie przygotowawczym do egzaminu z ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), czy o kursie obsługi komputera dla seniora!

Staraj się o dofinansowania!

Specjaliści Tyflokom pomagają również osobom zainteresowanym ich kursami, uzyskać odpowiednie dofinansowania. Obecnie można je otrzymać między innymi z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z Powiatowego Urzędu PRA czy z programów takich, jak np. „Likwidacja Barier w Komunikowaniu się i Technicznych”, czy „Aktywny Samorząd”. Dotacje można uzyskać między innym na wspomniany kurs przygotowawczy i egzamin ECDL. Firma Tyflokom posiada bowiem uprawnienia do przeprowadzania procesu certyfikacyjnego z m.in.: ECDL e-Citizen (e-Obywatel), ECDL Base, ECDL Standard, ECDL PTI Standard, ECDL Profile, ECDL Advanced, ECDL e-Urzędnik, ECDL Web Editing, czy ECDL Expert. Potwierdzenie znajomości obsługi komputera w danym zakresie, pozwalają m.in. na uzyskiwanie pracy przez osoby z dysfunkcją wzroku w korporacjach, urzędach, biurach rachunkowych, czy różnych innych organizacjach, które dzisiaj coraz bardziej otwarte są na przyjmowanie do pracy niepełnosprawnych. Dzięki Tyflokom szerzy się bowiem świadomość społeczna dotycząca tego, iż osoby niewidome, czy słabowidzące, posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe!

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz