Materiał Partnera

Bezpieczeństwo budynku z wykorzystaniem systemu kontroli dostępu

Bezpieczeństwo budynku z wykorzystaniem systemu kontroli dostępu

System kontroli dostępu to niezwykle skuteczne rozwiązanie w zakresie kontroli dostępu poszczególnych osób do całego budynku lub jego części. Współcześnie oferowane rozwiązania wykorzystują najnowsze zdobycze technologii, dzięki czemu system kontroli może być wyjątkowo szczelny oraz w pełni konfigurowalny. W dzisiejszym artykule omówimy budowę systemu kontroli dostępu.

Definicja

W pierwszej kolejności należałoby przyjrzeć się samej definicji systemu kontroli dostępu. A więc tworzy on sieć wzajemnie powiązanych urządzeń o charakterze elektronicznym oraz mechanicznym. Działanie wszystkich podzespołów ma na celu ograniczenie użytkownikom dostępu do poszczególnych sektorów tego systemu. Ograniczenie to może mieć charakter całkowity lub czasowy. Może także obejmować wszystkie osoby, jak również grupy użytkowników.

Identyfikacja użytkowników

Istotnym elementem funkcjonowania systemu kontroli dostępu jest sposób identyfikacji użytkowników. W tym przypadku mamy bardzo szerokie spektrum rozwiązań, które czerpią również z najnowszych technologii. Wśród metod weryfikacji można wymienić na przykład odcisk linii papilarnych, odczyt z karty magnetycznej, odczyt tablic rejestracyjnych pojazdu czy wreszcie piloty radiowe.

Serce systemu

Tak naprawdę system kontroli dostępu działa w oparciu o zestaw danych, jakie zaaplikuje do niego administrator systemu. To człowiek ustala sieć powiązań i reguł, w oparciu o które system udziela dostępu do budynku. Dane wprowadzone do systemu podczas konfiguracji pozwalają systemowi zweryfikować czy w danej chwili określony użytkownik ma prawo dostępu do sektora. System uruchamia odpowiednie procedury mające na celu udzielenie lub blokadę dostępu.

Skuteczne zapory

Aby system mógł działać efektywnie niezbędne są pewne mechanizmy, które umożliwią blokadę dostępu. W tym miejscu należy wymienić przede wszystkim drzwi wyposażone w zamki elektroniczne, jak również rygle czy bramki. Ponadto elementami składowymi systemu blokad są szlabany oraz bramy przesuwne.

Charakterystyka systemu kontroli dostępu

Charakteryzując pokrótce zalety, jakie posiada system kontroli dostępu, musimy wymienić przede wszystkim pełną kontrolę nad obecnością użytkownika w poszczególnych strefach systemu. Ponadto SKD pozwala na elektroniczną identyfikację danego użytkownika. System na bieżąco analizuje i rejestruje wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w jego obrębie.

Wprowadzenie i konfiguracja systemu kontroli dostępu wymaga nie tylko dobrej jakości sprzętu, ale również wiedzy i doświadczenia. Wszystkie te cechy posiada firma Dknet działająca na terenie województwa mazowieckiego. Specjaliści z firmy Dknet będą w stanie zaprojektować i wdrożyć funkcjonalny system kontroli dostępu w każdym obiekcie.

Opracowanie:
Piaseczno, Energetyczna 9 lok. 27
tel. 690 530 630
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz