O Zielonej Górze

Zielona Góra to największe miasto województwa lubuskiego i jednocześnie jego stolica - drugą stolicą województwa jest Gorzów Wielkopolski. Powierzchnia Zielonej Góry liczy 278,32 km2. To tutaj swoją siedzibę mają organy samorządu województwa, marszałek, zarząd województwa lubuskiego oraz Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Wraz z Sulechowem oraz Nową Solą należy do tak zwanego Lubuskiego Trójmiasta. Historycznie oraz kulturowo jest częścią Dolnego Śląska.

W mieście znajduje się wiele zabytków architektury oraz działają tu liczne ośrodki kultury, w tym muzea, teatr, filharmonia oraz galerie sztuki. Zielona Góra to także tereny zielone, w tym parki miejskie oraz Ogród Botaniczny, w którym podziwiać można około 500 gatunków i odmian roślin.

Dziś Zielona Góra prężnie się rozwija. Przede wszystkim stawia się tu na przemysł informatyczny oraz drzewny. Duży wpływ na rozwój miasta ma bliskość granicy z Niemcami.

Dowiedz się więcej o Zielonej Górze

Historia

Ludy słowiańskie zamieszkiwały okolice Zielonej Góry już w epoce kamienia, brązu i żelaza. Pierwsza osada o charakterze rolniczym powstała za czasów Mieszka I. Z biegiem lat zaczęli napływać tu rzemieślnicy, którzy zmienili osadę w ośrodek miejski. Pierwsze wzmianki o Zielonej Górze pojawiły się w kronikach w XIII wieku. W tym samym wieku osada zielonogórska przechodzi spod władania Piastów pod rządy Brandenburgii. Podczas rządów Piastów Śląskich miasto nawiedziły liczne klęski, pożary i epidemie, które doprowadziły do śmierci wielu mieszkańców.

Zła passa przemija i miasto zaczyna rozwijać się na przełomie XIV i XV wieku. Rozwija się handel, rzemiosło, uprawa winorośli, a miasto zostaje otoczone murem obronnym. Dochodzi do sukcesyjnej wojny głogowskiej, w wyniku której miasto przechodzi pod panowanie Jagiellonów.

Do ponownego rozkwitu miasta dochodzi za panowania Zygmunta Jagiellończyka. Wtedy to powstały pierwsze murowane domy, a kupcom przyznano prawo do sprzedaży sukna w całej Polsce, które z czasem stało się znane w całej Europie.

W 1926 roku zmarł Ludwik Jagiellończyk i miasto przeszło pod panowanie dynastii Habsburgów. To czas sporów religijnych i upadku. Miasto zostało później wyniszczone podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648), a także pożarów, powodzi i gradobicia. XVIII wiek to również czasy słynnych procesów czarownic przeprowadzanych w mieście.

W 1740 roku rozpoczęła się wojna austriacko-pruska i w tym czasie Zielona Góra przeszła pod panowanie Fryderyka II. Podczas trwania wojny siedmioletniej doszło do kolejnych zniszczeń. W XIX wieku miasto znalazło się pod okupacją francuską, a później na jego teren wkroczyły wojska rosyjskie i pruskie.

XIX wiek to ponowny rozkwit miasta. Zostaje wybudowana pierwsza przędzalnia wełny, fabryka win i szampanów. Powstawały brukowane ulice, rury drewniane zostały wymienione na żelazne. Otwarto teatr miejski. Pod koniec wieku powstaje fabryka maszyn włókienniczych oraz rozpoczyna się produkcja wagonów kolejowych.

W XX wieku miasto liczy już prawie 21 000 mieszkańców. Zaczyna napływać tu ludność polska, która zajmuje miejsce Niemców przemieszczających się na zachód. W 1945 roku Zielona Góra zostaje wyzwolona, a 5 lat później staje się stolicą województwa.

Ludność

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego pochodzącymi z 2018 roku liczba ludności Zielonej Góry wynosi 140 113. Zgodnie ze stanem na dzień 31 stycznia 2019 roku stopa bezrobocia w mieście wynosi 3,6%.

Kultura

W Zielonej Górze prężnie działają muzea. Jednym z ciekawszych jest Lubuskie Muzeum Wojskowe, w którym prezentowane są wystawy stałe i czasowe. Wystawy stałe poświęcone są miedzy innymi broni z dawnych lat, lotnictwu oraz żołnierzom polskim. W Plenerze Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie prezentowanych jest ponad 100 egzemplarzy różnego rodzaju uzbrojenia. W Zielonej Górze działa również Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Równie interesujące jest Centrum Przyrodnicze. To nowoczesna placówka edukacyjna, w której wiedzę przyswaja się poprzez zabawę. Prezentowane są tu interaktywne wystawy z różnych dziedzin, od fizyki, przez biologię, po naukę o człowieku. Poza stałymi punktami zobaczyć można tutaj wystawy czasowe.

W Zielonej Górze znajduje się Teatr Lubuski, w którym można nie tylko wybrać się na dobrą sztukę, ale także skorzystać z oferty edukacyjnej. Działa tu Laboratorium Twórcze organizujące warsztaty dla najmłodszych oraz czytanie bajek. Prowadzone są tu dyskusje i spotkania autorskie, które przyciągają wszystkich miłośników kultury.

Wielbicieli muzyki zainteresuje oferta Filharmonii Zielonogórskiej, w której prezentowane są dzieła oratoryjne, symfoniczne, a także kompozycje popularne. Cyklicznie filharmonia organizuje różnego rodzaju wydarzenia, w tym Dni Muzyki nad Odrą oraz Festiwal Smyczkowy, a także warsztaty dla dzieci i młodzieży.

W mieście działają również biblioteki oraz galerie sztuki, w tym Biuro Wystaw Artystycznych, Galeria PRO ARTE Okręgu Zielonogórskiego ZPAP, Galeria PWW, a także domy kultury, m.in. Zielonogórski Ośrodek Kultury, Spółdzielczy Dom Kultury "Nowita", Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza", Regionalne Centrum Animacji Kultury.

Klimat

Klimat Zielonej Góry jest umiarkowanie ciepły. Najbardziej suchym miesiącem jest luty. Nawet w czasie trwania suchych miesięcy, obserwuje się tu spore opady deszczu, najwięcej w lipcu, który jest jednocześnie najcieplejszym miesiącem. Roczna średnia temperatura wynosi 8,8°C, a najzimniej jest w styczniu.

Architektura

Architektura Zielonej Góry przetrwała II wojnę światową, nie doszło tu do zbyt wielu zniszczeń, a cała zabudowa miejska zachowała się bez uszczerbku. Warte zobaczenia jest przede wszystkim Stare Miasto. Wrażenie robią też przedwojenne wille znajdujące się przy alei Niepodległości. Centrum miasta stanowi Stary Rynek, przy którym mieszczą się XIX-wieczne kamienice. Przez lata stanowił on główny plac handlowy.

Najstarszym zabytkiem jest konkatedra św. Jadwigi Śląskiej, której budowa została zakończona w XIII wieku. W XV wieku doszło do pożaru. Do dziś zachowały się gotyckie elementy elewacji, we wnętrzach pozostały także gotyckie arkady międzynawowe, łuk tęczowy oraz portale.

Kolejnym przykładem architektury miasta jest zbudowany na planie krzyża w XVIII wieku Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej. To również jeden z najstarszych zielonogórskich kościołów. Murowana wieża kościelna została dobudowana dopiero w XIX wieku, a cały budynek kościoła pozostał drewniany.

Wartym zobaczenia zabytkiem w mieście jest Ratusz, który był wielokrotnie przebudowywany. Dziś urzęduje tam Rada Miejska. Wrażenie robi również XV-wieczna Wieża Łazienna, zwana Głodową. W Zielonej Górze znajduje się również inna Wieża Braniborska, w której mieści się obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przykładem architektury modernizmu jest Gmach Teatru Lubuskiego im L. Kruczkowskiego.

Gospodarka

W Zielonej Górze prężnie rozwija się przede wszystkim przemysł informatyczny oraz drzewny, produkuje się tu również alkohol. W bliskiej odległości znajduje się śródlądowy port wodny. Na rozwój gospodarczy miasta spory wpływ ma bliskie położenie granicy z Niemcami. W mieście można skorzystać z bogatej bazy noclegowej i zarezerwować hotel.

Istotne znaczenie dla gminy Zielona Góra ma wysoko rozwinięte rolnictwo i ogrodnictwo, z którego korzystają mieszkańcy miasta oraz sąsiednich miejscowości.