O Sosnowcu

Sosnowiec jest miastem na prawach powiatu. Znajduje się ono na południu Polski w województwie śląskim. Miasto powstało dzięki połączeniu wielu miejscowości w procesach urbanizacyjnych. Pierwotnie jego nazwa brzmiała Sosnowice.

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego uznało pałace Sosnowca za najpiękniejsze rezydencje w regionie z przełomu XIX i XX wieku. W mieście są także ciekawe zabytki sakralne - na przykład kościół katedralny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Najsławniejszymi obywatelami Sosnowca są Jan Kiepura - śpiewak operowy, który występował w mediolańskiej La Scali oraz Władysław Szpilman - kompozytor i pianista.

Dowiedz się więcej o Sosnowcu

Historia

Informacja o wsi Sosnowiec pojawia się w zapisach historycznych w ok. 1700 roku. Tereny Sosnowca w części wchodzą w skład Księstwa Siewierskiego, a w części należą do książąt śląskich. Następnie znajdują się pod panowaniem biskupów krakowskich oraz Rzeczpospolitej. W 1790 roku obszar włączony zostaje do Korony Polskiej. Po trzecim zaborze tereny obecnego Sosnowca są pod zaborem pruskim. Rok 1817 to moment włączenia do Księstwa Warszawskiego. Od 1815 roku miasto znajduje się w zaborze rosyjskim.

Przełom to odkrycie bogatych złóż węgla kamiennego oraz rozwój kolei - w 1848 roku do Maczek dociera linia Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Jednak najważniejszy jest rok 1859. Wtedy to zostaje oddana do użytku nowa linia z dworcem Sosnowice Warszawskie. Następuje szybki rozwój, a mieszkańcy ubiegają się o uzyskanie dla miejscowości praw miejskich.

W 1885 roku do Generała-Gubernatora Warszawskiego zostaje skierowany projekt utworzenia miasta Sosnowca. Jednak dopiero po 17 latach w czerwcu car Mikołaj II wydaje ukaz, na mocy którego powstaje miasto Sosnowice. Autorem projektu herbu jest architekt miejski Stefan Byszewski.

Rozwój miasta przerywa wybuch pierwszej wojny światowej. Wiele zakładów przemysłowych oraz kopalń zostaje zniszczonych. Miasto odradza się w okresie międzywojennym. Od 1927 roku Sosnowiec staje się siedzibą Izby Przemysłowo-Handlowej, której prace obejmują szeroki zakres problemów gospodarczych, socjalnych oraz prawnych. Wchodzi w życie projekt rozbudowy miasta, którego autorem jest profesor Jan Rakowicz. Wielkie plany niweczy wybuch II wojny światowej.

Po wojnie inwestuje się głównie w przemysł ciężki - huty, kopalnie oraz zakłady budowy maszyn. Przełom lat dziewięćdziesiątych XX wieku sprawia, że dużo gałęzi przemysłu zaczyna upadać. Utworzona w czerwcu 1996 roku podstrefa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sprzyja rozwojowi usług i nowoczesnych zakładów.

W czerwcu 1999 roku miasto odwiedza Jan Paweł II. Na pamiątkę tego wydarzenia w 2006 roku powstaje pomnik papieża autorstwa Jana Funka.

Ludność

Po wojnie najbardziej dynamiczny wzrost ludności nastąpił w latach 70. XX wieku. Wtedy też - w 1975 roku obszar miasta zostaje powiększony o miasta Zagórze, Kazimierz Górniczy i Klimontów oraz osiedle Maczki.

Najwięcej mieszkańców zanotowano w 1987 roku - 259 580 osób. Od początku lat 90. XX liczba ludności zmniejsza się. Głównym powodem są przemiany społeczno-gospodarcze.

Kultura

W Zamku Sieleckim znajduje się Sosnowskie Centrum Sztuki. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści mają możliwość obcowania ze sztuką współczesną. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Miejskie kluby mogą pochwalić się szeroką ofertę koncertów muzyki klasycznej oraz rozrywkowej. Przy ulicy Teatralnej znajduje się Teatr Zagłębia, który dba o rozwój kulturalny poprzez tworzenie spektakli teatralnych.

Architektura

Najwyższy budynek w Sosnowcu to gmach Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Odrestaurowany główny dworzec kolejowy jest główną wizytówką miasta. Wzniesiony on został w 1859 roku - projekt wzorowany był na wcześniej wybudowanym gmachu Dworca Wiedeńskiego w Warszawie. Warto wybrać się na wycieczkę z przewodnikiem z miejscowego biura podróży, aby dokładnie poznać atrakcje Sosnowca.

Gospodarka

Miasto rozwój zawdzięcza dogodnej lokalizacji - na skrzyżowaniu szlaków drogowych oraz kolejowych. Szybki rozwój przemysłu ciężkiego sprawia, że początkowo Sosnowiec jest miastem przemysłowym. Czasy po roku 1989 to restrukturyzacja przemysłu i upadek większości zakładów wydobywczych. Profil rozwoju miasta przekształca się na przemysłowo-handlowy.