Materiał Partnera

Wykopy pod fundament – sprawdź, na co warto zwrócić uwagę

Wykopy pod fundament – sprawdź, na co warto zwrócić uwagę

Fundament stanowi podstawę każdego budynku. Prawidłowo wykonany, będzie gwarancją stabilności i trwałości konstrukcji, a także zapewni właściwą głębokość posadowienia i zabezpieczy dom przed zawilgoceniem. Podczas budowy fundamentów kluczowe jest prawidłowe wykonanie wykopów. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę na tym etapie prac budowlanych.

Wytyczanie obrysu i pierwsze prace ziemne

Przed rozpoczęciem wykopów geodeta po wykonaniu odpowiednich pomiarów powinien zgodnie z projektem wytyczyć obrys budynku na działce. Prace ziemne najlepiej jest planować w okresie od kwietnia do października – wtedy warunki pogodowe są najbardziej sprzyjające. Ważne jest, aby wykopów nie wykonywać w dni deszczowe. Do wykonania wykopów najczęściej wykorzystuje się minikoparki. Bardzo ważne jest, aby w odległości 1 metra od wykopów nie składować żadnych ciężkich sprzętów ani materiałów, ponieważ może to przyczynić się do osunięcia skarp. Na tym etapie musimy również ocenić jakość podłoża, bowiem może okazać się, że grunt nośny, na którym można oprzeć ławy znajduje się bardzo głęboko i wykonanie wykopów na tę głębokość może być problematyczne lub niemożliwe. W takim przypadku należy wybrać grunt o niskiej nośności i zastąpić go dobrze ubitą podsypką piaskowo-żwirową, która będzie stanowiła bardziej spoisty grunt pod fundamenty.

Głębokość i szerokość wykopów

Po usunięciu żyznej warstwy gleby wykonuje się wykop na określoną w projekcie głębokość, na której znajdą się ławy. Na tym etapie należy pamiętać, że szerokość wykopanych rowów powinna być szersza niż samych ław – pozwoli to bez problemu zamontować później deskowanie.

W woj. podkarpackim godną polecenia firmą zajmującą się wykonywaniem prac ziemnych jest Bud-Kop prowadzona przez Mirosława Bystrka w Dębicy.

Kontrola przebiegu prac przy użyciu taśmy mierniczej

Żeby kontrolować prawidłowość wykonanych wykopów, niezbędna będzie nam taśma miernicza. Najważniejsze jest to, czy wykopy mają zachowane odpowiednie kąty. W tym celu należy zmierzyć przekątne obrysów domu. Każda przekątna w danej parze powinna mieć taką samą długość. Wszystkie wymiary muszą być ściśle zgodne z projektem. Wszelkie odstępstwa mogą przysporzyć wielu kłopotów. Głębokość i szerokość wykopu pod fundament będzie miała kluczowe znaczenie dla powodzenia kolejnych etapów budowy. W tym zakresie wszelkie odchylenia nie mogą wynosić więcej niż 2 cm. Większe różnice spowodują znaczne zmiany w odległości między ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi. W takiej sytuacji konieczne będzie przeprojektowanie konstrukcji budynku, co oczywiście będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami.

Opracowanie:
Dębica, Wierzbowa 10A
tel. 533 489 586
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz