Materiał Partnera

SELEKTYWNIE CZY TANIO?

SELEKTYWNIE CZY TANIO?

Podstawowe zasady punktowej detekcji i pomiaru gazów toksycznych i wybuchowych.

Podstawowym elementem dowolnego systemu detekcji gazów toksycznych i wybuchowych jest detektor wyposażony w specjalizowany czujnik gazu. Wśród istniejących na rynku czujników można wyróżnić dwie główne ich grupy. Są to sensory selektywne i nieselektywne. Cecha ta ściśle zależy od zastosowanej metody pomiaru gazu. Jako czujniki selektywne wykorzystuje się obecnie najczęściej elementy elektrochemiczne lub pracujące na zasadzie absorpcji światła w zakresie fal podczerwonych. Grupę nieselektywną tworzą czujniki, gdzie elementem bezpośredniej detekcji gazu jest półprzewodnik.

Zapewnienie właściwego systemu detekcji gazów w danym obiekcie, nie oznacza tylko instalacji detektorów i urządzeń uzupełniających (np. centrale, sterowniki zaworów, itp.). Właściwy system to pojęcie bardzo szerokie obejmujące m.in. prawidłowe wyznaczenie punktów montażu detektorów, sposobu jego komunikacji z urządzeniem nadrzędnym, algorytmie sterowania z ewentualnym podziałem na strefy, ale przede wszystkim dobór detektora ze względu na zastosowany czujnik.  Punkt montażu detektora oznacza jego umieszczenie w miejscu, w którym nie tylko może nastąpić ewentualny wyciek gazu, ale na równi ważne są jego własności fizykochemiczne. Poza parametrami gazu m.in. takimi jak gęstość czy temperatura, niezwykle istotna jest także zdolność do tworzenia obłoków, która całkowicie uniemożliwia stosowanie tzw. zasady promienia zasięgu działania detektora, szczególnie z racji dyfuzyjnej metody pomiaru, na której bazuje większość detektorów.

Dobór detektorów ze względu na zastosowany czujnik, determinuje w najwyższym stopniu jakość systemu, nawet przy prawidłowo rozmieszczonych elementach. Jak wspomniano na wstępie artykułu, do dyspozycji są czujniki selektywne i nieselektywne. Dla wykrywania gazów takich jak np. tlenek węgla, stosowanie tanich detektorów opartych na nieselektywnych czujnikach półprzewodnikowych powoduje degradację całości systemu. Degradacja ta dotyczy zgłaszania fałszywych alarmów powodujących nieuzasadnione wyłączenia obiektu z ruchu np. blokadę funkcjonowania garażu lub przerwanie procesów produkcyjnych. Kolejnym skutkiem degradacji systemu przez zastosowanie tanich czujników półprzewodnikowych jest znaczne zwiększenie poboru prądu, co przy zainstalowaniu kilkudziesięciu, a często kilkuset detektorów, powoduje straty energii elektrycznej. Użycie selektywnych detektorów, gdzie wykryciu podlega tylko właściwy gaz, skutkuje uzyskaniem trudnych do przecenienia korzyści.

Firma P.W. Pro-Service Sp. z o.o. znając dogłębnie problematykę detekcji gazów toksycznych i wybuchowych, zrealizowała bogatą paletę urządzeń rozwiązujących potrzeby użytkowników w zakresie skutecznej ochrony przed zagrożeniami gazowymi przez zastosowanie detektorów z sensorami o charakterystyce selektywnej. Sztandarowym przykładem takiego urządzenia w odniesieniu do obiektów garażowych jest dwugazowy detektor DUOmaster CO/LPG,  produkowany przez P.W. Pro-Service Sp. z o.o. Zastosowany tam czujnik CO jest sensorem elektrochemicznym, selektywnym, a jednocześnie o bardzo długim czasie życia dochodzącym do 10 lat. P.W. Pro-Service Sp. z o.o. był pierwszą firmą w Europie, która opracowała dwugazowy detektor o budowie wymuszającej prawidłowy jego montaż przy instalacji. W ofercie jest również trójgazowy detektor o nazwie Tmaster. Także i w tej konstrukcji konsekwentnie zastosowano selektywny czujnik trzeciego gazu, jakim może być np. NO2.

Dwugazowy  Detektor    „DUOmaster CO/LPG G”                     

Zasilanie 12V DC. Budowa 2-modułowa (moduł główny CO i  moduł LPG).

Sensory CO elektrochemiczne (selektywne) lub półprzewodnikowe (nieselektywne). Sensory LPG półprzewodnikowe (nieselektywne).

Wyjścia : RS485 (protokół Modbus RTU), prądowe 4-20mA, napięciowe typu OC (NC lub NO).

Trójgazowy  Detektor    „Tmaster CO/LPG/NO2 G”

Zasilanie 12V DC. Budowa 2-modułowa (moduł główny CO i  moduł LPG/NO2).

Sensory CO elektrochemiczne (selektywne) lub półprzewodnikowe (nieselektywne). Sensory LPG półprzewodnikowe (nieselektywne). Sensory NO2 elektrochemiczne (selektywne).

Wyjścia : RS485 (protokół Modbus RTU), prądowe 4-20mA, napięciowe typu OC (NC lub NO).


Koszt systemu to kalkulacja zakupu i jego eksploatacja. Ale także komfort i przede wszystkim bezpieczeństwo. Podsumowując okazuje się, że wybór selektywnego systemu jest wyborem najbardziej właściwym i to także w wymiarze ekonomicznym.

W krótkim artykule nie sposób ująć wszystkich aspektów i możliwości rozwiązywania problemów detekcji gazów. Dlatego firma P.W. Pro-Service Sp. z o.o. udziela bezpłatnych, indywidualnych szkoleń i konsultacji.

Opracowanie:
Kraków, os. Złotej Jesieni 4
tel. 12 425 90 90
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz