Materiał Partnera

Prowadzenie ciąży powikłanej – na co należy zwrócić uwagę?

Prowadzenie ciąży powikłanej – na co należy zwrócić uwagę?

Ciąża to czas, w którym każda kobieta musi dbać o swoje zdrowie z podwójną siłą. Każdy aspekt jej życia – od zdrowia, przez dietę i rytm dnia, po otoczenie – będzie miał wpływ na rozwój dziecka. Na część tych czynników mamy wpływ i możemy wyeliminować te działające negatywnie. Są jednak sytuacje niezależne od nas, a które wymagają specjalistycznej opieki ze strony lekarza.

Nadciśnienie tętnicze

Poziom ciśnienia tętniczego musi być w trakcie ciąży kontrolowana regularnie. Na tym też skupia się prowadzenie ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym. Tu jeszcze bardziej niż w przypadku ciąży niepowikłanej konieczna jest stała obecność lekarza. Kompleksowym prowadzeniem ciąży oraz poradami ginekologicznymi zajmuje dr Izabela Ulman-Włodarz.

Mówić możemy o dwóch rodzajach nadciśnienia tętniczego w ciąży. Jedno dotyczy kobiet, u których występowało ono już wcześniej. W tym przypadku kluczowe jest, by ciąża była planowana, ponieważ przyjmowane leki muszą być zmienione na takie, które nie zaszkodzą dziecku. Jeśli w takim przypadku nie pojawi się nadciśnienie ciążowe, to zagrożenie dla matki i płodu jest niewielkie, a czasem u ciężarnej można zaobserwować lepsze poziomy ciśnienia krwi. Zagrożenie pojawia się, gdy na już obecne wysokie ciśnienie tętnicze nałoży się nadciśnienie ciążowe.

Samo nadciśnienie ciążowe może skutkować poważnymi konsekwencjami dla matki i dziecka. Skutkować może niedotlenieniem i zaburzeniami rozwoju płodu, zatrzymaniem wzrostu wewnątrzmacicznego, przedwczesnym oddzieleniem się łożyska oraz wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. Ciężarna cierpiąca na nadciśnienie ciążowe narażona jest na udar mózgu, zawał serca, niewydolność krążenia, a także rzucawka, czyli napad drgawek przypominających atak epilepsji.

Zapobiegać tym negatywnym skutkom może jedynie regularny pomiar poziomu ciśnienia krwi – musi być wykonywany podczas każdej wizyty w gabinecie ginekologicznym. Ponadto ciężarna musi unikać stresu. Kobiety pracujące zawodowo natychmiast kierowane są na zwolnienie lekarskie.

Cukrzyca

Kobiety ciężarne chore na cukrzycę muszą pozostać pod stałą opieką zespołu, do którego należą: diabetolog, dietetyk, ginekolog, pielęgniarka oraz trener pompowy. Już na etapie planowania ciąży poziom cukru we krwi przyszłej mamy musi zostać sprowadzony do poziomu osoby zdrowej. Zmniejszy to ryzyko powikłań cukrzycy u matki oraz wystąpienia wad płodu.

Prowadzenie ciąży powikłanej cukrzycą obejmuje monitorowanie powikłań cukrzycowych oraz badania kontrolne, w tym moczu, masy ciała, ciśnienia, kreatyniny, morfologię oraz badania okulistyczne. Kobiety cierpiące na cukrzycę należą do grupy podwyższonego ryzyka pod względem wystąpienia nadciśnienia ciążowego, które jak już było wspomniane, wymaga szczegółowej uwagi ze strony ciężarnej i opiekującego się nią lekarza.

Podczas porodu istotne jest zapewnienie opieki diabetologiczno-położniczej, dlatego wybór ośrodka ma tu istotne znaczenie. Dla zdrowia dziecka bardzo ważne jest utrzymanie u matki normoglikemii.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz