Materiał Partnera

Podstawowe informacje dotyczące BHP w przedsiębiorstwie

Podstawowe informacje dotyczące BHP w przedsiębiorstwie

Co warto wiedzieć na temat szkolenia wstępnego i okresowego BHP?

Przed rozpoczęciem pracy w nowym miejscu pracownik, musi odbyć szkolenie BHP wstępne ogólne i stanowiskowe. Celem tych szkoleń jest zapoznanie z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. W ramach szkolenia stanowiskowego pracownik zapoznaje się z informacjami o czynnikach środowiska pracy występującymi na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu, oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą. Zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych, oraz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Obowiązkowe są także szkolenia okresowe. Mają one na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

Warto podkreślić, że szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą wszystkich osób zatrudnionych, a także pracodawców, oraz osób realizujących obowiązki służby BHP w przedsiębiorstwie. W każdej firmie musi być osoba, która będzie odpowiedzialna za wskazaną kwestię również gdy, obowiązki służby BHP zostały powierzone firmie zewnętrznej – podkreśla specjalista reprezentujący firmę BHP Norma Szkolenia-Usługi Maria Zasada, która świadczy kompleksowe usługi w zakresie BHP, prawa pracy i ochrony przeciwpożarowej.

Dlaczego warto korzystać z usług firm zewnętrznych?

Alternatywą dla dla tworzenia etatowej służby BHP w firmie zatrudniającej do 100 osób jest nawiązanie współpracy z firmą zewnętrzną świadczącą usługi w tym zakresie. W takiej sytuacji można liczyć na współpracę ze specjalistami, którzy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przedsiębiorca otrzymuje gwarancję, że świadczone usługi będą wykonywane na najwyższym możliwym poziomie. Związane są z tym także duże oszczędności ponieważ pracodawca nie musi tworzyć etatowej służby BHP.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz