Materiał Partnera

Obrót wierzytelnościami - dług, który można sprzedać.

Obrót wierzytelnościami - dług, który można sprzedać.

Handel zarówno na świecie, jak i w Polsce obejmuje już praktycznie wszystkie dziedziny naszego życia. Od jakiegoś czasu towarem na sprzedaż mogą być także nasze długi. Operacja ta jest dozwolona i regulowana przez przepisy prawa cywilnego. Korzystają z niej zarówno małe przedsiębiorstwa, jak i firmy międzynarodowe.

Jak sprzedać dług

Bardzo często sprzedaż długu jest jedną z możliwości poprawienia lub wręcz odzyskania płynności finansowej. W momencie gdy nie możemy wyegzekwować od dłużnika swoich należności warto rozważyć przekazanie ich firmie skupującej długi i odzyskanie części pieniędzy. W chwili obecnej na rynku funkcjonuje wiele tego typu instytucji, jak na przykład Ga-Lex, które świadczą usługi windykacyjne i zajmują się obrotem wierzytelnościami. Działania tego typu umożliwia art. 509 Kodeksu cywilnego, który mówi, że każdy wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść swoją wierzytelność na osobę trzecią. Jest to możliwe w wyniku darowizny lub sprzedaży, o ile nie sprzeciwia się temu ustawa, umowa z dłużnikiem lub właściwość zobowiązania. Obrót wierzytelnościami jest realizowany w dwojaki sposób: bezpośrednio i pośrednio. Metoda bezpośrednia polega na kupnie długu w celu jego windykacji lub dalszej odsprzedaży, bądź też zamianie wierzytelności. Najczęściej zbywane są wierzytelności wymagalne, czyli takie, których termin zapłaty już minął. Formą pośrednią obrotu jest między innymi faktoring, którego istotą jest wykup przez firmę udzielająca finansowania (faktora) na przykład faktur o odroczonym terminie płatności. Handel długami odbywa się także za pośrednictwem giełd długów (zwanych również giełdami wierzytelności). Z rozwiązania tego typu korzystają nie tylko wierzyciele, ale także firmy świadczące usługi windykacyjne, którym opłaca się masowo skupować zadłużenia i następnie dochodzić ich spłaty w pełnej wysokości, na przykład na drodze sądowej. Dodatkowo giełdy wierzytelności zwiększają motywację dłużników do spłaty zaległych należności, ponieważ informacje o ich zadłużeniu są dostępne publicznie.

Wierzytelność w dobrych rękach

Przeciętnemu zainteresowanemu windykacja najczęściej kojarzy się z problemami. Warto jednak pamiętać, że firmy zajmujące się tego typu działalnością od dawna czynią to tylko i wyłącznie na drodze prawnej w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Ich zadanie to przede wszystkim mediacje mające doprowadzić do rozwiązania sporu. Jedną z tego typu firm jest Ga-Lex działająca w Gdyni i Bydgoszczy. Ich specjalizacją jest windykacja długów, dochodzenie roszczeń finansowych i obrót wierzytelnościami. Zakres świadczonych przez nich usług obejmuje również zlecenia inkaso, w ramach, których wspierają swoich klientów w trakcie postępowania polubownego przedsądowego, sądowego przedegzekucyjnego i egzekucyjnego. Oferują oni także usługę monitorowania należności, w ramach której dbają o terminowe wypełnianie zobowiązań płatniczych przez kontrahentów firm, które obsługują. Dodatkowo organizują szkolenia dla pracowników działów księgowych oraz dla sprzedawców, dzięki którym można zwiększyć skuteczność windykacji roszczeń majątkowych od niewypłacalnych kontrahentów. Ga-Lex to zespół wykwalifikowanych i godnych zaufania specjalistów z dużym doświadczeniem w branży oraz bogatą wiedzą na temat różnych gałęzi prawa, w tym cywilnego i gospodarczego, a także handlowego oraz prawa pracy.

Każdej gospodarce towarzyszą niespłacone długi i to prawdopodobnie nigdy się nie zmieni. Najczęściej powstają one na skutek błędnych decyzji, a obrót wierzytelnościami i działania windykacyjne te błędy w pewnym sensie naprawiają, udrażniając finansowy „krwioobieg”.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz