Materiał Partnera

Naprawa gaśnic. Najczęstsze usterki

Naprawa gaśnic. Najczęstsze usterki

Gaśnica jest podstawowym urządzeniem podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, a jej obecność jest wymagana m.in. w samochodach, zakładach pracy i budynkach użyteczności publicznej. Każda gaśnica powinna być poddawana konserwacji i legalizacji przynajmniej raz na rok, z uwzględnieniem wymagań zawartych w specyfikacji producenta i niezależnie od okresu obowiązywania gwarancji.

Gwarancja na gaśnicę udzielana jest przez producenta wyłącznie na sprawność mechaniczną urządzenia gaśniczego, nie obejmuje natomiast skuteczności środka gaśniczego. Dlatego przeglądów technicznych gaśnic należy dokonywać przynajmniej raz na 12 miesięcy, bez względu na okres gwarancji. Na podstawie badania technicznego wystawiany jest dowód legalizacji gaśnicy.

Negatywny wynik przeglądu technicznego gaśnicy

W trakcie przeglądu technicznego gaśnicy konserwator postępuje zgodnie z odgórnie ustaloną procedurą. Pierwszym krokiem jest identyfikacja gaśnicy, następnie serwisant sprawdza: szczelność zewnętrznej obudowy korpusu, obecność manometru i jego wskazań (w gaśnicach stałociśnieniowych), stan węża, dyszy bądź tuby prądownicy, poziom napełnienia (w gaśnicach śniegowych przez zważenie), obecność etykiety oraz plomby. Jakiekolwiek nieprawidłowości wykryte podczas przeglądu gaśnicy przenośnej uniemożliwiają jej legalizację. Takie urządzenie gaśnicze należy poddać utylizacji lub – jeśli to możliwe – naprawie.

W Czerwonej księdze świadectw dopuszczenia, opublikowanej w 2016 roku przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, znajdziemy wykaz najczęstszych nieprawidłowości wykrywanych podczas badań technicznych gaśnic przenośnych. Autorzy wymieniają tu brak skuteczności gaśniczej oraz nieprawidłowości w zakresie parametrów wytrzymałościowych węża i konstrukcji systemu wąż-łącznik, a także wadliwą konstrukcję urządzenia uruchamiającego gaśnicę i nieprawidłową pozostałość środka gaśniczego.

Na czym polega naprawa gaśnicy?

Decydując się na naprawę wadliwej gaśnicy, musimy pamiętać, że takie zadanie można powierzyć wyłącznie wyspecjalizowanym fachowcom, którzy dysponują odpowiednim sprzętem i posiadają wymagane uprawnienia. Celem naprawy jest przecież zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkowania urządzenia gaśniczego, co możliwe jest tylko pod warunkiem zachowania zgodności gaśnicy z charakterystyką funkcjonalną konkretnego modelu. Co ważne, serwis musi wystawić deklarację zgodności na naprawioną gaśnicę.

Naprawa gaśnicy obejmuje wyłącznie wymianę elementów armatury na części fabrycznie nowe, oryginalne bądź zatwierdzone przez producenta jako zgodne z oryginalnymi częściami danego modelu. Naprawom nie poddaje się natomiast korpusu gaśnicy – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy ISKRON w Gliwicach.

Każdy remont gaśnicy musi obejmować również pełne badanie techniczne i czynności napełniania środkiem gaśniczym. Naprawa gaśnicy również wymaga postępowania zgodnie z przyjętymi procedurami, a jej pierwszym etapem jest identyfikacja wad wymagających usunięcia. Korpus, zawór i zespół węża musi zostać poddany próbie ciśnieniowej, a wadliwe części trzeba wymienić na kompatybilne z dopuszczanym modelem. Następnie zbiornik jest ponownie napełniany środkiem gaśniczym. Zmontowane urządzenie należy opatrzyć etykietą i zaplombować.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz