Materiał Partnera

Kompleksowe usługi medycyny pracy – kontrakty firm z ośrodkami zdrowia

Kompleksowe usługi medycyny pracy – kontrakty firm z ośrodkami zdrowia

Wykonywana przez nas praca zawsze mocno wpływa na nasze życie. Chodzi nie tylko o aspekt czasowy i rozwój osobisty, ale również o kwestie zdrowotne. To właśnie dlatego tak ważnym działem medycyny jest medycyna pracy. Warto wiedzieć, że restrykcyjne przepisy Unii Europejskiej spowodowały również zwiększenie świadomości bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno pracowników, jak i pracodawców. To oni muszą nawiązać współpracę z najlepszymi ośrodkami medycyny pracy.

Orzeczenie lekarskie unormowane prawnie

Warto wiedzieć, że to przepisy prawa normują sposób uzyskiwania oraz okazywania orzeczeń lekarskich związanych z medycyną pracy. Pracodawca nie powinien honorować tych zaświadczeń, które nie zostały wydane przez placówkę, z którą dana firma zawarła długotrwałą współpracę na świadczenie usług medycznych dla pracowników. Kodeks pracy, a także rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej określają zasady przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie. Wymagane są zatem tak zwane badania wstępne, badania okresowe, badania kontrolne, a także badania końcowe. W przypadku niezastosowania się pracodawcy do określonych w przepisach postanowień odpowiednie instytucje mogą nałożyć na niego odpowiednie kary finansowe, dlatego tak ważne jest wybranie profesjonalnego ośrodka zdrowia, jako partnera stałej współpracy.

Długoterminowy kontrakt

Bardzo istotne dla prawidłowej strategii bezpieczeństwa i higieny pracy danej firmy jest skorzystanie z usług medycyny pracy wyspecjalizowanych ośrodków zdrowia, takich jak Centrum Medycyny Pracy Hipokrates Sp. z o.o. Zarówno mniejsze przedsiębiorstwa, jak i te zatrudniające kilkuset pracowników zawierają długotrwałe kontrakty, w których ramach przewidywane są badania pracownicze (kontrole, wstępne, okresowe i końcowe), a także inne działania – takie jak. darmowa specjalistyczna obsługa medyczna pracowników, np. okulistyczna. Warto wiedzieć, że tylko najlepsze ośrodki są w stanie wykonać wszystkie niezbędne badania dla każdej branży: badania górników, badania dla osób pracujących na wysokościach czy też badania psychomotorczyne dla kierowców, również z odwołaniem Policji.

Pełna oferta najlepszych placówek

Najlepsze placówki wyróżnia przede wszystkim bogata oferta różnego rodzaju badań pracowniczych, które wykonywane są przez specjalistów wielu poradni, a także przez nowoczesne laboratoria. Kontrakty pomiędzy firmami i ośrodkami zdrowia przewidują takie działania lekarskie, jak:

  • badania psychotechniczne – dla pracowników przemysłowych i kierowców,
  • badania wysokościowe – często dla pracowników branży budowlanej,
  • badania przydatnościowe dla studentów oraz uczestników szkoleń,
  • badania lekarskie kierowców,
  • szczepienia ochronne,
  • bogaty zakres konsultacji: okulistycznych, neurologicznych czy laryngologicznych,
  • wpisy książeczek sanepidowskich.
Opracowanie:
Tychy, gen. De Gaulle'a 49
tel. 32 219 27 46
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz