Materiał Partnera

Egzamin CPE – czym jest i jak się do niego przygotować?

Egzamin CPE – czym jest i jak się do niego przygotować?

Egzamin CPE to jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego honorowany przez tysiące instytucji zawodowych i placówek szkolnych na całym świecie. Zdanie egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym, stanowi atut przy ubieganiu się o wizę, stypendia i granty, a także zwalnia z uczestnictwa w lektoratach na polskich uczelniach.

Egzamin CPE – jak wygląda?

Egzamin CPE składa się z czterech części: czytanie i wykorzystanie struktur językowych (40% oceny końcowej), pisanie (20%), słuchanie (20%) oraz mówienie (20%). Aby zdać egzamin należy uzyskać ocenę A, B lub C. Całość trwa cztery godziny, włączając w to 10-15 minutowe przerwy między kolejnymi częściami egzaminu.

Jak przystąpić do egzaminu CPE?

Egzamin Proficiency (CPE) organizowany w dwóch sesjach: wiosenno-letniej (marzec, maj, czerwiec) i zimowej (listopad–grudzień). Sesje egzaminacyjne odbywają się w wybranych ośrodkach egzaminacyjnych na terenie Polski, pod warunkiem że w danym mieście uzbiera się wymagana liczba kandydatów. Do niedawna egzaminy były przeprowadzane wyłącznie w formie tradycyjnej; obecnie dopuszczalne jest także zdawanie egzaminu przez internet.

Przygotowanie do egzaminu CPE

Efektywne przygotowanie do egzaminu na zaawansowaną znajomość języka wymaga czasu i motywacji. Nauka powinna rozpocząć się nie później niż pół roku przed planowanym terminem egzaminu. Samodzielne przygotowanie może być trudne, dlatego większość kandydatów korzysta z usług renomowanych szkół językowych specjalizujących się w przygotowaniu do egzaminu CPE, takich jak EnglishTop Wojciech Załuska Nauczanie języków obcych. Szkoła EnglishTop współpracuje z Centrum Egzaminacyjnym Cambridge University (Cambridge ESOL Examinations) oraz British Council (Cambridge ESOL Preparation Centre), dzięki czemu wykładowcy mają pełne rozeznanie w obowiązującym zakresie materiału egzaminacyjnego i potrafią skutecznie przeprowadzić proces dydaktyczny, dzięki czemu uczniowie uzyskują wysokie wyniki egzaminów. 

Pozytywny wynik egzaminu zależy nie tylko od poziomu opanowania materiału, ale też gruntowej znajomości struktur egzaminacyjnych i typów ćwiczeń.

Regularność to podstawa

Nauka języka angielskiego wymaga systematyczności – zwłaszcza na poziomie zaawansowanym, który wymusza znajomość pełnych struktur gramatycznych i skomplikowanego słownictwa dziedzinowego. Samodzielna nauka może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Egzaminy językowe mają specyficzną, powtarzalną formułę, dlatego przygotowanie do nich wymaga pełnego zrozumienia struktury i szczegółowego zapoznania się z każdym typem zadań pojawiających się na teście.

Opracowanie:
Ostrołęka, Czesława Niemena 12
tel. 608 520 625
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz