Materiał Partnera

Czym jest natryskiwanie cieplne i jakie są jego zalety?

Czym jest natryskiwanie cieplne i jakie są jego zalety?

Natryskiwanie cieplne pozwala na regenerację urządzeń i zwiększenie ich trwałości, zmniejsza straty energetyczne jednocześnie dbając o naszą planetę poprzez zmniejszenie ryzyka zanieczyszczeniem środowiska. Powłoki metalowe uzyskane w wyniku natrysku cieplnego są odporne na korozję, ścieranie, nie odkształca podłoża. Jest wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Czym jest natryskiwanie cieplne?

Proces natryskiwania cieplnego

Natryskiwanie cieplne to technologia nakładania różnorodnych powłok na określone podłoże (metalowych, węglikowych, ceramicznych i kompozytowych). Materiał, który będzie użyty jako powłoka jest dostarczany do specjalnego urządzenia metalizacyjnego. Materiał powłokowy może być w postaci drutu lub proszku, który w urządzeniu ulega stopieniu, a następnie pod wpływem mocnego strumienia powietrza lub gazu jest przenoszony na konkretne podłoże. W ten sposób tworzy się powłoka (metalowa, stalowa, cynkowa, mosiądzowa, aluminiowa itp.). Jak to się dzieje? W trakcie lotu poprzez wysokie napięcie - cząsteczki formują się w kule. Na powierzchni cząsteczek dochodzi do procesów utleniania, w wyniku czego powstaje warstwa tlenkowa. Grubość warstwy jest uzależniona od kilku czynników, mianowicie od długości lotu oraz rodzaju płomienia, który został użyty w procesie topienia. Ponadto, istotna jest również prędkość i rodzaj czynnika rozpylającego. Kiedy kulista cząstka uderzy w podłoże, jej warstwa tlenkowa rozpada się, a podczas jej pęknięcia odsłania się cząstka metalu. Jeśli padnie na nią następna cząstka, złączą się one, tworząc powłokę silnie dopasowaną do użytego podłoża. W celu zadbania o dobrą przyczepność, konieczne jest odpowiednie oczyszczenie i przygotowanie podłoża.  Co bardzo istotne, podłoże nie odkształca się w żaden sposób. Profesjonalne firmy typu Certech wykonują natryskiwanie wysokiej jakości.

Zalety natrysku cieplnego

Natryskiwanie cieplne jest więc procesem o wielu zaletach. Przede wszystkim jest to prosty i niezłożony proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni. Istnieje możliwość nakładania powłok z różnorodnych materiałów (różne składy chemiczne, mieszaniny) dzięki czemu otrzymujemy powłoki o określonych właściwościach i grubościach. Powłoki można nakładać nie tyko na metale, ale także drewno, szkło, ceramikę. Natryskiwanie nie powoduje żadnych odkształceń na powierzchni. Natryskiwanie może być wykonane za pomocą skomplikowanych maszyn, a także za pomocą prostych, ręcznych urządzeń. Powłoki są odporne na korozję, na wysokie temperatury czy ścieranie. Wyróżniamy kilka rodzajów natryskiwania cieplnego: natryskiwanie łukowe, płomieniowe, plazmowe, naddźwiękowe.  Natryskiwanie cieplne jest wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, np.: w przemyśle chemicznym, spożywczym, energetyce, gospodarce wodno-ściekowej, cementowniach itp.

Opracowanie:
Wilamowice, Więźniów Oświęcimia 38
tel. 33 817 59 36
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz