Materiał Partnera

BHP i jego znaczenie w przedsiębiorstwie

BHP i jego znaczenie w przedsiębiorstwie

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem prawnym i społecznym każdego pracodawcy oraz przedsiębiorcy. Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy świadomie inwestują w bhp w swojej firmie wiedzą, że w ten sposób nie tylko zapobiegają możliwością powstania wypadków w pracy i chorobom zawodowym, ale również budują pozytywny wizerunek swojej firmy.

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Sukces przedsiębiorstwa to przede wszystkim zasługa zatrudnionych w nim osób. Suma ich umiejętności, talentów, zaangażowania i ciężkiej pracy. Dlatego pracodawcy starają się przyciągać i zatrudniać najlepszych pracowników, inwestują w ich szkolenie, dbają o rozwój ich kariery zawodowej oraz o to, aby zapewnić im wystarczająco atrakcyjne warunki finansowe. Pracodawcom zależy, aby ich pracownicy byli cały czas zmotywowani. Inwestycje w bezpieczeństwo i higienę pracy to element tej samej strategii. Dlatego też każdy pracodawca powinien być świadomy zagrożeń jakie występują w jego przedsiębiorstwie i dzięki tej wiedzy i ciągłemu polepszaniu warunków BHP powinien organizować stanowiska pracy ergonomicznie zgodnie z obowiązującymi normami.

Dlaczego warto pamiętać o BHP?

W przypadku dużych przedsiębiorstw dobre warunki BHP są ważne, ale dla małych firm to kwestia kluczowa. W przypadku małych przedsiębiorstw poważne zdarzenia związane z BHP mogą wiązać się z katastrofalnymi konsekwencjami. W przypadku mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw usunięcie skutków jakiegokolwiek zdarzenia związanego z BHP jest znacznie trudniejsze. Poprzez wystąpienie wypadku w pracy lub wystąpienia choroby zawodowej u pracownika, pracodawca nie ma możliwości szybkiego i łatwego zastąpienia kluczowych pracowników, a krótkotrwałe przerwy w działalności mogą doprowadzić do utraty klientów i ważnych zamówień. Poważny wypadek może skutkować zamknięciem przedsiębiorstwa z uwagi na bezpośrednie koszty usunięcia skutków takiego zdarzenia czy też utratę zamówień lub klientów. Niestety pomimo zastosowania przez firmy najlepszych środków ochrony zbiorowej, środków ochrony indywidualnej czy też zminimalizowanie ryzyka występującego w środowisku pracy poprzez zmiany organizacyjne, technologiczny czy ludzkie, to i tak nigdy nie będzie można całkowicie wyeliminować ryzyko powstania wypadku.  

Opracowanie:
Nowe Kozłowice 41
tel. 733 914 714
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz