Materiał Partnera

Atuty edukacji niepublicznej

Atuty edukacji niepublicznej

Nauka w szkole podstawowej i gimnazjum jest obowiązkiem narzuconym przez prawo. Szkolnictwo publiczne, wciąż pozostawiające wiele do życzenia, nie musi być jednak koniecznością, bowiem swoje podwoje dla dzieci i młodzieży otwierają szkoły prywatne.


Efektywna i ciekawa nauka

Szkoły niepubliczne funkcjonują w naszej rzeczywistości już od wielu lat, jednak przez okres dojrzewania tej koncepcji znacznie rozwinęły się ich możliwości. Konkurencja, jaką są kolejne powstające placówki, w dużym stopniu wpłynęła też na program, który wciąż realizuje założenia ministerialne, ale rozszerza ofertę o wiele dodatkowych elementów. W przeciwieństwie do szkół publicznych prywatne gimnazja i licea dysponują o wiele większymi środkami na wyposażenie, materiały dydaktyczne oraz możliwość organizacji zajęć dodatkowych. Dzięki rozszerzonej ofercie i atrakcyjnym środkom dydaktycznym nauka w takich szkołach jest znacznie ciekawsza i lepiej przyswajana przez ucznia. Znacznie bardziej kontrolowane jest też bezpieczeństwo uczniów.


Podstawowym atutem szkół niepublicznych są małe klasy i zespoły ćwiczeniowe. To rozwiązanie pozwala na większą kontrolę przez nauczyciela prowadzącego lekcje oraz indywidualną pracę z wybranymi uczniami, którzy nie do końca opanowali problem. To również idealne warunki do pracy w grupach, realizowania zadań zespołowych, projektów, dzięki którym rozwija się kreatywność dziecka i umiejętność współpracy. Indywidualna praca, lepsza kontrola i materiały dla każdego ucznia to również znacznie większa efektywność nauczania. Przykładem jest chociażby laboratorium chemiczne czy fizyczne, w którym każdy uczeń może poznawać prawa fizyki własnoręcznie wykonując eksperymenty.

Dostosowanie do potrzeb społecznych

Nauczanie w szkołach niepublicznych, takich jak 25 Społeczne Liceum Ogólnokształcące, to również dostosowanie programu nauczania do określonych potrzeb społecznych, pozwalające na dobre przygotowanie ucznia do życia w dzisiejszym świecie. Szczególny nacisk kładzie się przede wszystkim na język angielski, który, w przeciwieństwie do szkól publicznych, oferowany jest nie tylko w standardowej wersji, ale również w wersji dla biznesmenów czy w praktyce, jako język wykładowy niektórych zagadnień programowych z przedmiotów ścisłych. To doskonałe podstawy do podjęcia nauki na studiach lingwistycznych czy utrwalanie umiejętności językowych w szerokim zakresie tematycznym. 


Innym walorem szkół niepublicznych jest wprowadzanie różnych zajęć przygotowujących do przyszłej pracy, jej aktywnego poszukiwania czy umiejętności niezbędnych do wykonywania różnych zawodów. Nacisk kadzie się na obsługę komputerów w obszarze programów biurowych i grafiki komputerowej, kreatywność, umiejętność własnej prezentacji itp. Zatrudnianie dobrych nauczycieli, w tym specjalistów od kierunków takich jak przedsiębiorczość i zarządzanie, pozwala na osiąganie doskonałych wyników, a realizowanie różnych projektów z obszaru poszczególnych przedmiotów to kolejny sposób na rozwijanie osobowości i wzbogacanie wiedzy. Efekty to zazwyczaj stuprocentowa zdawalność matury i znacznie lepszy start w kolejnym etapie edukacji.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz