17 wyników dla: zgromadzenie zakonne ojcow franciszkanow

Klasztor Ojców Franciszkanów

Nasi zakonnicy służą swoją pomocą wszystkim, którzy przybywają do naszego klasztoru. Głosimy rekolekcje i misje ludowe. Przyjmujemy też pielgrzymki i pomagamy w okolicznych parafiach. Co ważne - przy naszym klasztorze działa kuchnia dla biednych i bezdomnych. Wokół naszego klasztoru - jako miejsca przeznaczonego do nabożeństw patriotycznych powstały ...