Dla zapytania zgromadzenia zakonne w lokalizacji Olszanka rozszerzono promień wyszukiwania na całą Polskę.

1 460 wyników dla: zgromadzenia zakonne w lokalizacji Polska

Wyszukaj frazę zgromadzenia zakonne olszanka

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Siostry Pallotynki

Siostry Pallotynki to społeczność, która została powołana do życia przez Rzym, w pierwszej połowie XIX wieku. Naszym zadaniem jest poszerzanie wiary, a także wzmacnianie nadziei. Chcemy rozsiewać wśród ludzi pozytywną energię, a co za tym idzie - miłość oraz świadomość apostolskiego powołania wśród chrześcijan. Staramy się naśladować Jezusa, aby ...

Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa oo. Pasjonistów

... siedzibą Pasjonistów stał się Przasnysz. Objęli pobernardyński klasztor, który do 1994 roku był siedzibą polskiej vice-prowincji, a następnie prowincji zgromadzenia. Wraz z mantrą Ojca Założyciela, staramy się naśladować Jezusa Chrystusa i dążymy do czynienia z Ewangelii Chrystusa, jako najważniejszego kryterium życia każdego człowieka ...
Wt. 24 h

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Siostry Pallotynki

Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka wspólnot sióstr pallotynek. Celem zakonu jest szerzenie i pogłębianie wiary w Boga. Siostry pallotynki skupiają się przede wszystkim na pracy misyjnej. Pomagają osobom potrzebującym w Rwandzie, w Republice Demokratycznej Konga, w Kamerunie, na Białorusi, na Ukrainie czy w Rosji, głosząc Słowo Boże. Aktywnie starają ...

Klasztor Ojców Franciszkanów

Zakonnicy z Klasztoru Ojców Franciszkanów z chęcią pomagają wszystkim osobom przybywającym do naszego klasztoru. Odbywają się u nas rekolekcje. Ponadto wykonujemy misje ludowe, przyjmujemy pielgrzymki i pomagamy w okolicznych parafiach. Przy klasztorze działa również kuchnia dla ubogich i bezdomnych. Wokół naszego klasztoru, czyli miejsca przeznaczonego ...

Zgromadzenie zakonne Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia Orionistek

Nasza działalność skupia się na realizacji założeń naszego zgromadzenia . Głównym celem jest otoczenie miłością bliźnich, a w szczególności tych opuszczonych i biednych, którzy nie poradzą sobie bez naszej pomocy. Zajmujemy się posługą na rzecz najbardziej potrzebujących działając na parafiach i na misjach na terenie całego świata ...

Zgromadzenie zakonne Księży Misjonarzy św. Wincentego Paulo

Zgromadzenie zakonne Księży Misjonarzy św. Wincentego Paulo istnieje nieprzerwanie od 1963 roku. Nasz klasztor znajduje się w Krakowie. Jest to idealnie miejsce do odpoczynku i modlitwy. Zapraszamy wszystkie osoby zmęczone szalonymi czasami oraz chętne do modlitwy. Zachęcamy do wzięcia udziału w rekolekcjach.

Zgromadzenie Zakonne Sióstr Karmelitanek Bosych

Nasz zakon jest klasztorem kontemplacyjnym. Zgromadzenie Zakonne Sióstr Karmelitanek Bosych z Wityn rozpoczęło się w małej, najpierw pięcio-, następnie czteroosobowej wspólnocie karmelitańskiej. Powierzono nam misję stworzenia fundacji Karmelu oraz propagowanie charyzmatu kontemplacyjno-terezjańskiego w północno-wschodnich terenach ...

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego

Każdy z nas w pewnym momencie życia staje przed jednym z najważniejszych wyborów - w którą stronę się skierować, aby idąc przez życie, widzieć jego sens oraz czerpać z tej podróży radość i satysfakcję. Niektórym z nas udaje się odnaleźć właściwą drogę szybko, inni błądzą po różnych ścieżkach nieco dłużej. Nasze zgromadzenie zakonne ...

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Siostry Pallotynki

Działamy w obrębie wiary oraz kościoła jako siostry zakonne. Naśladujemy Jezusa Chrystusa oraz zależy nam na pozytywnym wpływie naszej działalności na ludzi. Do naszych zadań należy szerzenie wiary oraz sprawienie, aby ludzie miłowali się wzajemnie oraz żyli w pokoju. Chcemy szczęścia każdego z chrześcijan. Sięgamy po Słowo Boże ...

Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa oo. Pasjonistów

... i Gorzkie Żale. W tych nabożeństwach biorą udział zarówno dzieci, jak i dorośli i osoby starsze. Tradycyjne msze niedzielne odbywają się w godzinach: 8:00, 11:00, 16:00 i 18:00. Godziny ulegają zmianie w okresie wakacyjny. Wówczas zamiast mszy świętej o 16:00, odprawiana jest jedna msza o 19:30. Członkowie naszego zgromadzenia licznie ...
Wt. 24 h

Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów pw. bł. Stanisława Papczyńskiego

Zgromadzenie zakonne Księży Marianów jest stowarzyszeniem księży zakonników, dla których jednym z głównych miejsc kultu jest Wieczernik. Wszyscy wierni, którzy są zainteresowani działalnością księży, mogą przyłączyć się do udziału we wspólnej modlitwie. Klasztor od lat towarzyszy młodym ludziom w podejmowaniu decyzji o wyborze ...

Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa oo. Pasjonistów

... zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, oraz Gorzkie Żale. Msze Święte w niedziele odbywają się o różnych godzinach, między innymi o 8:00 i 11:00, a także 16:00 czy 18:00, a w okresie wakacyjnym zamiast Mszy o 16:00 odprawiamy jedną - o 19:30. W ramach naszego zgromadzenia działa Kancelaria w poniedziałki, wtorki i środy po wieczornej ...
Wt. 24 h

Klasztor Franciszkanów przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Karola Boromeusza

Zakon od chwili założenia w XIII wieku jest wspólnotą rozumianą jako rodzina tworzona przez wszystkich braci. Podstawą naszego funkcjonowania jest profesja zakonna polegająca na ewangelicznym życiu w miłości doskonałej wyrażanej przez śluby posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Przez podjęcie ślubów bracia tego zakonu męskiego ...

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi

Sprawujemy pełną całodobową opiekę nad mieszkańcami naszego domu pomocy społecznej. Doskonała lokalizacja w centrum małej, spokojnej miejscowości sprawia, że nasi podopieczni mogą w ciszy i poczuciu bezpieczeństwa zaznać kojącego odpoczynku. Pomagamy osobom upośledzonym umysłowo . Obiekt przeznaczony jest dla 50 mieszkańców - dziewczynek i kobiet, ...

Zakon Ojców Franciszkanów przy Sanktuarium i Parafii Nawiedzenia NMP

... usposobienie. Nasi zakonnicy dbają o każdego wiernego, służąc radą ,doświadczeniem oraz dobrym słowem. Nigdy nie pozostawiamy nikogo w potrzebie samemu sobie. Naszą filozofią jest miłość braterska oraz Boża. Żyjemy w zgodzie i w harmonii z przyrodą. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby żyć według słowa Bożego do zgromadzenia ...

Zgromadzenie Zakonne Sióstr Miłosierdzia

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo to żeńskie, najliczniejsze katolickie zgromadzenie zakonne , założone przez Wincentego à Paulo i Ludwikę de Marillac. Obierają życie całkowicie oparte na radach ewangelicznych, takich jak czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, dzięki którym stają się dyspozycyjne, aby odpowiedzieć ...

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej. Klasztor O.O. Bernardynów

Na terenie Sanktuarium znajdują się Dom Pielgrzyma, restauracja, kawiarnia oraz kiosk z pamiątkami. Wszystkie obiekty można odwiedzać przez cały rok. Pielgrzymi przybywający do Sanktuarium mogą skorzystać z noclegów i posiłków w Domu Pielgrzyma . Noclegi można wcześniej zarezerwować na stronie internetowej. Zapraszamy do odwiedzenia kiosku klasztornego, ...
Wt. 07:00-21:00

Zgromadzenie Sióstr Opieki Społecznej św. Antoniego

Zgromadzenie Sióstr Opieki Społecznej św. Antoniego to zgromadzenie zakonne , którego przewodnią regułą działania jest miłość do bliźniego i niesienie pomocy potrzebującym. Tym jest dla nas życie zakonne w zgodzie z ideałami religii chrześcijańskiej. Nasze zgromadzenie istnieje przede wszystkim po to, aby nieść pomoc wszystkim ...
Wt. 08:00-18:00