1 wynik dla: instytut gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa w lokalizacji mazowieckie, Warszawa

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

Jesteśmy nowoczesnym centrum badawczym specjalizującym się w planowaniu gospodarki komunalnej. Nasi wykwalifikowani fachowcy zajmują się wykonywaniem planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego , a także studiów gminnych i wojewódzkich prowadzących do koncepcji zagospodarowania makroregionów. Wykonujemy wiele ekspertyz ...