O Gdyni

Gdynia to miasto w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Gdańskim i Pojezierzu Wschodniopomorskim. Wraz z Gdańskiem i Sopotem Gdynia wchodzi w skład Trójmiasta. Jej powierzchnia wynosi 135,14 km2.

Gdynia uzyskała prawa miejskie 10 lutego 1926 r. Dynamiczny rozwój portu sprawił, że w ciągu kilkunastu lat wieś rybacka przekształciła się w największe polskie miasto niebędące miastem wojewódzkim, zamieszkane obecnie przez 243 306 tys. mieszkańców.

Miasto jest jednym z największych ośrodków portowych w Polsce. Z nadmorskim charakterem Gdyni związane są największe państwowe uczelnie - Akademia Marynarki Wojennej i Akademia Morska. Na terenie miasta funkcjonuje również wiele firm związanych z gospodarką morską.

Gdynia jest gospodarzem wielu znanych festiwali - m.in. Gdynia Film Festival i Open’air Festival.

Dowiedz się więcej o Gdyni

Historia

Gdynia po raz pierwszy została wymieniona w dokumencie z 1253 r. jako wioska należąca do parafii w Oksywiu. Wówczas była ona własnością zakonu cystersów z Oliwy, a później Jana z Różęcina, który w 1382 r. podarował ją zakonowi kartuzów. W 1772 r. po I rozbiorze Polski miasto przeszło pod panowanie pruskie. We władaniu Prus Gdynia znajdowała się do końca I wojny światowej.

W XX w. ze względu na dogodne położenie miasta w Gdyni zaczęło się rozwijać letnisko nadmorskie. Po przyłączeniu do Polski stało się ono miejscem budowy portu morskiego. W 1930 r. w Gdyni uruchomiono pierwszą regularną linię pasażerską na trasie Gdynia- Nowy Jork. W 1934 r. miasto było największym portem na Bałtyku i najnowocześniejszym portem w Europie.

We wrześniu 1939 r. po obronie Kępy Oksywskiej Gdynia dostała się pod okupację niemiecką. Nazwę miasta zmieniono na Gotenhafen, a ludność wysiedlono w inne rejony kraju. W czasie II wojny światowej Gdynia była ważną bazą niemieckiej floty podwodnej, a pod koniec wojny punktem ewakuacyjnym dla wojska i ludności cywilnej uciekającej na zachód przed Armią Czerwoną.

W 1970 r. stoczniowcy i mieszkańcy Gdyni zaprotestowali przeciwko istniejącemu porządkowi politycznemu. W wyniku reakcji służb bezpieczeństwa były ofiary śmiertelne. Wydarzenia te upamiętnia Pomnik Ofiar Grudnia 70.

Obecnie Gdynia jest jednym z miast centralnych aglomeracji Trójmiasta i największym polskim miastem niebędącym miastem wojewódzkim.

Kultura

W Gdyni działają liczne ośrodki kultury - teatry (Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Teatr miejski im. Witolda Gombrowicza), galerie (Domek Żeromskiego, galeria "Tygiel"), biblioteki, kina oraz muzea (Akwarium Gdyńskie, Muzeum Marynarki Wojennej, Muzeum Miasta Gdyni). W mieście działa również Centrum Kultury w Gdyni oraz Ośrodek Kultury Kaszubsko-Pomorskiej.

Co roku odbywają się tutaj również imprezy kulturalne. Jedną z największych są CudaWianki - cykl wydarzeń, które inaugurują sezon letni. Od 1986 r. odbywa się również Gdynia Film Festival, podczas którego przyznawane są nagrody dla najlepszych filmów - tzw. Złote Lwy. Miasto jest również gospodarzem festiwali muzycznych - m.in. Heineken Open’air Festival czy Globaltica.

W Gdyni wydawana jest prasa o tematyce morskiej i lokalnej - m.in. "Bandera", "Przegląd Hydrograficzny", "Dziennik Bałtycki". W mieście działa również telewizja regionalna Pomorska TV. W przeszłości z Gdyni nadawały także dwie rozgłośnie radiowe - Eska Nord i Radio Hello. Jako radio internetowe obecnie działa rozgłośnia Gdynia Radio.

Klimat

Gdynia jest położona w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego między morskim a kontynentalnym, który zmienia się pod wpływem bezpośredniego sąsiedztwa Morza Bałtyckiego. W zależności od pory roku morze podwyższa lub obniża temperaturę powietrza w mieście.

Średnia roczna temperatura w Gdyni wynosi 7,9 stopni Celsjusza. W styczniu, który jest najzimniejszym miesiącem, wynosi ona około - 9 stopni Celsjusza. Z kolei w najcieplejszym miesiącu, którym jest lipiec, średnia temperatura powietrza wynosi 17,2 stopni Celsjusza.

Gdynia jest jednym z najbardziej nasłonecznionych miejsc w Polsce, szczególnie w maju i czerwcu. Największe opady występują tutaj w lipcu (70 mm), najmniejsze - w marcu (23 mm). Położenie Gdyni w cieniu opadowym Pojezierza Pomorskiego powoduje, że suma roczna opadów jest tutaj niższa o około 100 mm w stosunku do reszty kraju.

Ze względu na zróżnicowanie terenu i występującego zabudowania w Gdyni wyróżnia się: mezoklimat Wysoczyzny Gdańskiej, mezoklimat strefy krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej oraz mezoklimat wschodniego fragmentu Pradoliny Kaszubskiej.

Architektura

Ze względu na to, że Gdynia jest młodym miastem, nie posiada ona zabudowy reprezentującej takie style architektoniczne, jak gotyk, barok, renesans itd. Ukształtowane w dwudziestoleciu międzywojennym budynki są przykładem modernizmu. Ze względu na charakterystyczne białe elewacje budynków przedwojenna Gdynia nazywana była "białym miastem".

Do nielicznych zabytków Gdyni można zaliczyć XIII-wieczny kościół pw. św. Michała Archanioła na Oksywiu. Inne obiekty mające status zabytków powstały dużo później - w XIX w. Należy do nich m.in. zabudowa willowa na Kamiennej Górze i całe Śródmieście. Warto zwiedzić je na wycieczce organizowanej przez miejscowe biuro podróży.

W czasie II wojny światowej miasto nie uległo znacznym uszkodzeniom. W latach 70. i 80. w Gdyni zaczęły powstawać bloki z wielkiej płyty. Większość z nich ulokowano w Chyloni, Oksywiu, Obłużu i Karwinach.

Po 1989 r. w mieście zaczęła pojawiać się architektura nowoczesna. Przykładem takiego obiektu jest m.in. Centrum Handlowe "Batory" a także hala widowiskowo-sportowa. W Gdyni znajduje się również najwyższy budynek mieszkalny na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego - wieżowiec Sea Towers.

Gospodarka

Od początku istnienia miasta gospodarka Gdyni była związana z morzem. Port w Gdyni to 2 pod względem przeładunków port morski w Polsce. Miasto jest siedzibą wielu firm z branży gospodarki morskiej, m.in. Stoczni Marynarki Wojennej S.A., Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, Polskich Linii Oceanicznych a także wielu agencji żeglugowych, firm brokerskich i spedycyjnych. Dzięki rosnącemu sektorowi gospodarki morskiej w Gdyni rozwijają się również nowe dziedziny, takie jak ship management.

W mieście swoją siedzibę mają również zakłady przemysłu spożywczego, takie jak Dalmor S.A. i Wilbo S.A. oraz firmy z branży budowlanej - Hossa S.A., Allcon S.A, MTM - i elektronicznej - Radmor S.A.

W latach 90. XX w. w Gdyni zaczął rozwijać się sektor finansowy i nowoczesnych technologii. Swoje siedziby mają tutaj firmy prowadzące działalność o charakterze bankowym, telekomunikacyjnym i informatycznym, m.in. Vectra S.A. i Multimedia Polska. W mieście znajduje się również szereg centrów handlowych.

Mapa / dzielnice

Gdynia jako jedno z pierwszych miast w Polsce wprowadziła podział na dzielnice. 8 maja 1991 r. do Statutu Miasta zostało wprowadzonych 13 dzielnic: Śródmieście, Redłowo-Wzgórze Św. Maksymiliana, Orłowo-Mały Kack, Wielki Kack-Karwiny, Chwarzno-Wiczlino, Witomino, Działki Leśne, Grabówek-Leszczynki, Chylonia, Pustki Cisowskie-Demptowo, Cisowa, Obłuże, Oksywie-Babie Doły.

W 1992 r. Rada Miasta podzieliła niektóre z dzielnic na mniejsze jednostki. W trzy odrębne dzielnice - Śródmieście Centrum, Śródmieście Kamienną Górę i Śródmieście Port - przekształcono m.in. Śródmieście.

Obecnie w Gdyni znajdują się 22 dzielnice. Największą z nich - Chylonię - zamieszkuje około 25 tys. osób, najmniejszą - Babie Doły - około 2 tys. mieszkańców. Największy obszar zajmuje dzielnica Chwarzno-Wiczlino - 27,93 km2.

Gdynia graniczy z powiatami: kartuskim, puckim, wejherowskim oraz powiatami Gdańsk i Sopot.