Materiał Partnera

Zniesienie współwłasności nieruchomości – jak przebiega?

Zniesienie współwłasności nieruchomości – jak przebiega?

Współwłasność nieruchomości to typowy stan wynikający ze sposobu nabycia nieruchomości przez więcej niż jedną osobę, powstały wskutek dziedziczenia lub będący następstwem rozwodu i zniesienia ustawowej wspólności małżeńskiej między małżonkami. Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce i jak można doprowadzić do zniesienia współwłasności.

Kiedy można wszcząć proces o zniesienie współwłasności?

Procedura zmierzająca do zniesienia współwłasności może być rozpoczęta na żądanie każdego ze współwłaścicieli. W przypadku nieruchomości, które wchodzą w skład spadku oraz dzielonych w związku z podziałem majątku wspólnego małżonków, procedura może wyglądać nieco inaczej, ale jej ustawowy zakres wygląda zawsze podobnie.

Jeżeli właściciele nieruchomości są zgodni co do zniesienia współwłasności, nie ma potrzeby wchodzenia na drogę sądową – w zupełności wystarczy zawarcie umowy przed notariuszem. Czas przeprowadzenia procedury notarialnej jest krótki i w większości przypadków obejmuje jedno spotkanie w kancelarii. Aby obniżyć koszty, można zgłosić wniosek do odpowiedniego sądu, który dokona podziału na pierwszej rozprawie w terminie do 3 miesięcy od złożenia wniosku.

Spór o współwłasność – o czym musisz wiedzieć?

W przypadku gdy współwłaściciele pozostają w sporze co do sposobu zniesienia współwłasności, jedynym rozwiązaniem jest wejście na drogę sądową. Dokonanie zniesienia może być przeprowadzone na trzy różne sposoby: przez fizyczny podział nieruchomości, przyznanie wyłącznej własności na rzecz jednego ze współwłaścicieli (ze zobowiązaniem spłaty drugiej strony) lub zarządzenie egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości. O ile pierwsze rozwiązanie niesie za sobą najmniej komplikacji, w wielu przypadkach może okazać się niemożliwy, np. wskutek zmniejszenia wartości nieruchomości. Zdarza się także, że działka jest zbyt mała lub podział jest sprzeczny z przepisami ustawy.

Kiedy pomoc radcy prawnego jest konieczna?

W pozostałych przypadkach warto skorzystać z pomocy prawnika, np. z Kancelarii radcy prawnego Marioli Kartus. W zależności od kontaktów między właścicielami w grę może wchodzić zawarcie umowy lub ugody sądowej lub wycena nieruchomości przez biegłego sądowego. Pomoc radcy prawnego jest w tym przypadku nieodzowna i daje możliwość wynegocjowania lepszych warunków spłaty lub podziału nieruchomości. W zależności od obranej taktyki negocjacji spłata może zostać odroczona lub rozłożona w ratach, tak aby usatysfakcjonować obydwie strony sporu.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz