Materiał Partnera

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji budowlanej

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji budowlanej

Inwentaryzacja budowlana to działania, które mają na celu aktualną ocenę i ukazanie stanu budynku. Wykonuje się ją przede wszystkim w przypadku większych zmian budowli, takich jak dobudowa czy zmiana podziału pomieszczeń. Inwentaryzacja budynku jest konieczna także w sytuacji, gdy inwestor planuje większy jego remont. Jak powinno się przeprowadzać prace w tym zakresie? Wyjaśniamy.

Czym jest inwentaryzacja budowlana?

Wszystkie działania, które mają na celu ustalenie aktualnego stanu budynku, a które stanowić będą podstawę dokumentacji budowlanej, nazywa się inwentaryzacją budynku. Prawidłowo wykonana inwentaryzacja powinna zawierać:

  • opis techniczny lokalizacji, parametrów i materiałów, z których wykonany jest budynek,
  • fotografie budynku i jego pomieszczeń,
  • rzuty dachu, kondygnacji i elewacji,
  • szczegółowe plany i przekroje budynku.
Według eksperta z firmy Insbud dobrze przeprowadzona inwentaryzacja budowlana powinna zakończyć się stworzeniem kompletnej dokumentacji. Od profesjonalistów wymaga się nie tylko dokładnego opisania samego budynku. Ważne jest także uwzględnienie okolicy, na przykład w postaci planów zagospodarowania przestrzeni czy rzutów działki, na której znajduje się budynek.

W związku z tym inwentaryzację budowlaną warto powierzyć osobom, które mają nie tylko kierunkowe wykształcenie techniczne i niezbędne uprawnienia, ale też mogą pochwalić się doświadczeniem i zrealizowanymi projektami. Cena inwentaryzacji budowlanej zależy od stopnia skomplikowania obiektu. Zazwyczaj mieści się w przedziale od 5 do 10 zł za metr kwadratowy.

Inwentaryzacja budowlana – zasady i wskazówki

Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja powinna zakończyć się zebraniem i przedstawieniem właścicielowi budynku opisanych wyżej elementów dokumentacji. Aby cel ten był możliwy do zrealizowania, działania inwentaryzacyjne realizuje się w kilkuosobowych zespołach. Specjaliści, wchodząc do pomieszczeń, dokonują pomiarów grubości ścian, podłóg, długości i szerokości pokojów. Kolejnym etapem prac jest sfotografowanie miejsc, które są istotne z technicznego punktu widzenia i zebranie dodatkowych informacji na temat materiałów. Zwieńczeniem prac inwentaryzacyjnych jest dokładne przeanalizowanie wszystkich dokumentów budowlanych, które dotyczą budynku, zebranie ich w całość i przekazanie klientowi. Dokumentacja inwentaryzacyjna może być – na prośbę inwestora – dostarczona w formie elektronicznej lub papierowej.

Z punktu widzenia prawa budowlanego, aktualna inwentaryzacja budowlana jest konieczna w przypadku planowanego remontu generalnego lub przebudowy budynku. Jest ona podstawowym źródłem danych dla architekta opracowującego projekt, który później musi zatwierdzić inspektor budowlany.

Oceń artykuł (3)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz