Materiał Partnera

Zasady ochrony imprez masowych

Zasady ochrony imprez masowych

Setki, a nawet tysiące uczestników festiwalów, koncertów czy wydarzeń sportowych muszą znajdować się pod nieustanną opieką organizatorów imprezy. Muszą oni zadbać o to, aby nikt nie został narażony na niebezpieczeństwo czy uszczerbek zdrowiu. W tym celu muszą stosować się do konkretnych zasad. W jaki sposób organizuje się ochronę podczas imprez masowych?

Impreza masowa – co to takiego?

O tym, czym jest impreza masowa, mówi Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. Zgodnie z nią za imprezę masową uważa się:

  • wydarzenie artystyczno-rozrywkowe organizowane na przykład na stadionie, w którym uczestniczy minimum 1000 osób
  • wydarzenie artystyczno-rozrywkowe w hali czy budynku, w którym bierze udział co najmniej 500 uczestników
  • wydarzenie sportowe na stadionie przy minimum 1000 uczestnikach
  • wydarzenie sportowe w hali sportowej, w którym uczestniczy co najmniej 300 osób.

Imprezy masowe to także mecze piłki nożnej, których organizator udostępnia 1000 miejsc dla uczestników.

„Liczby dotyczące uczestników imprez masowych mówią same za siebie – tylko odpowiednio przeszkolone służby mogą poradzić sobie z obsługą takiego wydarzenia. Doświadczenie, nowoczesne zaplecze techniczne oraz współpraca z funkcjonariuszami policji i strażą pożarną są gwarancją skutecznej ochrony imprez masowych” – mówi specjalista z firmy KAZSECURITY.

Jak wygląda organizacja ochrony imprez masowych?

Zadaniem takich służb jest dbanie o porządek i bezpieczeństwo wszystkich uczestników wydarzenia. Do ich obowiązków należy sprawdzanie zawartości plecaków, toreb, pod kątem tego, czy na teren imprezy nie są wnoszone przedmioty mogące stwarzać zagrożenie. Pracownicy ochrony mogą także legitymować uczestników. W przypadku, kiedy zostanie przez nich zatrzymana osoba odpowiedzialna za stworzenie zagrożenia lub mająca taki zamiar, informują oni o tym fakcie policję. W związku z tym służby bezpieczeństwa powinny znajdować się zarówno w obiekcie, w którym ma miejsce impreza masowa, jak i przed wejściem.

Czy mogą one odmówić wejścia na teren imprezy osobie, która ma bilet? Sytuacja taka może mieć miejsce w kilku przypadkach. Zadaniem pracowników ochrony jest niewpuszczanie na imprezę osób pijanych, agresywnych i pod widocznym wpływem środków odurzających. Nie dopuszczą oni do tego, aby dostała się tam osoba z bronią palną czy nożem. Służby takie mogą także wyprosić uczestnika świadomie stwarzającego zagrożenie i zakłócającego porządek na imprezie. Ochrona imprezy masowej to szereg skoordynowanych działań, dzięki którym wszyscy uczestnicy mogą czuć się bezpiecznie.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz